กรมเจ้าท่าลงพื้นที่ไฟไหม้แพ กาญจนบุรี กำชับออกใบอนุญาต

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่ากำชับออกใบอนุญาตแพ กาญจนบุรี หลังไฟไหม้แพ มันตรา รีสอร์ท 2 หลัง สั่งแก้ไขใน 120 วัน

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้แพพักอาศัยในไทรโยค ชื่อ มันตรา รีสอร์ท หมู่ 1 บ้านแก่งประลอม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ร่วมกันเข้าระงับเหตุ

สาเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจากบริเวณแพสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างแพทั้งหมด แล้วลุกลามไปยังแพข้างเคียงทั้งสองฝั่งของแพต้นเพลิงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับขณะเกิดเพลิงไหม้มีลมกรรโชกแรง จึงทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็ว

Advertisement

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีเข้าพื้นที่ตรวจสอบ ทราบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาระงับเหตุ 3 ชั่วโมงโดยประมาณ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ทำให้ป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ไว้ได้ จำนวน 2 หลัง จากทั้งหมด 18 หลัง เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ เพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทั้งนี้ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าได้กำชับให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ดำเนินการออกคำสั่งห้ามใช้แพ อาศัยอำนาจตาม ม.46 ทวิ ประกอบกับข้อ 11 ของระเบียบฯ ในการออกคำสั่งห้ามใช้และให้แก้ไขภายในกำหนดเวลา

และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีสั่งให้แก้ไขแพจำนวน 2 หลัง ภายในระยะเวลา 120 วัน เนื่องจากแพที่เกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลังและเป็นอันตรายแก่ประชาชนและการเดินเรือ ในส่วนการดำเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร ให้แจ้ง อปท. ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาต่อไป

Advertisement

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว พร้อมประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาการออกหนังสือให้จอดแพให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือให้จอดแพ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ

  1. โครงสร้างแพต้องผ่านการรับรองสภาพความมั่นคงแข็งแรงโดยวิศวกร
  2. อปท.ต้องรับรองว่าการจอดแพต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินริมฝั่งที่จอดแพ
  3. การจอดแพต้องไม่กีดขวางการเดินเรือ และเป็นอุปสรรคต่อการไหลของกระแสน้ำ ตลอดจนต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ตามข้อสั่งการรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไป