กลาโหม ออกคำสั่ง ให้กำลังพล 5 นายเรือหลวงสุโขทัย ถึงแก่ความตาย

เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

กระทรวงกลาโหม ออกคำสั่ง สันนิษฐานให้กำลังพล 5 นาย เรือหลวงสุโขทัย ของกองทัพเรือที่ยังหาไม่พบ ถึงแก่ความตายเพราะสูญหายจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้ญาติได้สิทธิการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการต่อไป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มติชนออนไลน์ รายงานว่า พล.อ.สิทธิพร มุสิกะสิน รองปลัดกระทรวง ทำการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง สันนิษฐานว่าข้าราชการกลาโหม ถึงแก่ความตาย เพราะสูญหายในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โดยสันนิษฐานว่า กำลังพลของกองทัพเรือจำนวน 5 นายนั้นได้ถึงแก่ความตายแล้ว ได้แก่⁣

⁣1. พ.จ.อ.จิราวัฒน์ เจริญศิลป์ (สังกัด นย.)⁣
2. จ.ท.โสภณ วงษ์สนิท (สังกัด กร.)⁣
3. พลฯ อับดุลอาซิส มะแอ (สังกัด สอ.รฝ.)⁣
4. พลฯ ชัยชนะ ช่างวาด (สังกัด กร.)⁣
5. พลฯ ทวีศักดิ์ แซ่เขียว (สังกัด นย.)⁣

สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566⁣

 

Advertisement
เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ทางด้าน พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ (ทร.) กล่าวว่า ทางกองทัพเรือได้ยื่นเรื่องไปทางกระทรวงกลาโหมให้กำลังพลทั้ง 5 นายเป็นบุคคลที่สูญหาย

เช่นเดียวกับ พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นของจริง โดยการออกคำสั่งนี้เพื่อทำให้ญาติของทั้ง 5 กำลังพลได้สิทธิการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการต่อไป

คำสั่งกลาโหม ขรก.ถึงแก่ความตาย-สูญหาย 5 นาย