เรือหลวงสุโขทัยล่ม ใครเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

เรือหลวงสุโขทัยล่ม กบข. เร่งจ่ายเงินคืนทายาท
Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

กบข. เร่งจ่ายเงินคืนทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยล่ม พร้อมเผยขั้นตอนการขอรับเงินคืน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล ที่มีผู้เสียชีวิตและสูญหายนั้น กบข.ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิต ซึ่งมีบางรายที่เป็นสมาชิก กบข.ด้วย จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและทายาทของผู้เสียชีวิตทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือการดำเนินการขอรับเงิน กบข.คืน

โดยขั้นตอนการขอรับเงินคืน ทายาทผู้เสียชีวิตจะต้องดำเนินการผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัด หลังจากนั้นหน่วยงานจะส่งเรื่องการขอรับเงินคืนมายัง กบข. และจะสามารถดำเนินการจ่ายเงิน กบข.คืนภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

               

ทั้งนี้ กบข.ขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายทุกท่าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179