ทร. เผยรายชื่อทหารที่เสียชีวิต จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง 6 ราย

เรือหลวงสุโขทัย
ภาพจาก Facebook Thai Navy warships เรือรบราชนาวีไทย

กองทัพเรือเผยรายชื่อทหารที่เสียชีวิต จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง 6 ราย ผู้รอดชีวิต 1 ราย

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กองทัพเรือแจ้งความคืบหน้าการกู้ภัย เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์รายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว

สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย
1. ร.ท.สามารถ แก้วผลึก ตำแหน่ง สรั่งกล เรือหลวงสุโขทัย
2. พ.จ.อ.อัชชา แก้วสุพรรณ์ ช่างโซนาร์ เรือหลวงสุโขทัย
3. พ.จ.อ.อำนาจ พิมที สังกัด สอ.รฝ
4. จ.อ.จักร์พงศ์ พูลผล ช่างโซนาร์ เรือหลวงสุโขทัย
5. พลฯทหารอัครเดช โพธิ์บัติ พลเรือ เรือหลวงสุโขทัย
6. พ.จ.อ.สมเกียรติ หมายชอบ

ส่วนผู้รอดชีวิตอีก 1 ราย คือ พ.จ.อ.จิรวัฒน์ เจริญศิลป์ สังกัดนาวิกโยธิน

รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางพล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า สำหรับยอดล่าสุดของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยทั้ง 105 นาย ปัจจุบันหาพบแล้ว 82 นาย พบว่าเสียชีวิต 6 นายและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 17 นาย คงเหลือที่ยังคงสูญหาย 23 ราย

Advertisment

ส่วนการเยียวยากำลังพลรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ กองทัพเรือจากดำเนินการตามระเบียบทางราชการ โดยรายชื่อผู้สูญเสียจะได้รับการชดเชยปูนบำเหน็จตามระเบียบราชการในภาพรวมคือจะได้รับการเลื่อนยศ 5 ชั้นยศ เช่น เกิดการสูญเสียในชั้นยศ นาวาตรี จะได้เลื่อนชั้นเป็น พลเรือโท และได้รับเงินชดเชยตามระเบียบของทางราชการประมาณ 1-2 ล้านบาท แล้วแต่สิทธิของแต่ละบุคคล

เปิด 30 รายชื่อผู้สูญหาย กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย อับปางกลางทะเล