ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 60 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน น้ำมัน รถยนต์ เตืมน้ำมัน ขับรถ

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (5 เม.ย. 2566)

วันที่ 4 เมษายน 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 5 เม.ย. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 44.46 บาท
 • GSH95 = 36.65 บาท
 • E20 = 34.34 บาท
 • GSH91 = 36.38 บาท
 • E85 = 34.79 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 43.94 บาท
 • HSD-B7 = 33.44 บาท
 • HSD-B10 = 33.44 บาท
 • HSD-B20 = 33.44 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 42.56 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และ Hi Premium 97 +60 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 36.65 บาท
 • GSH91S EVO 36.38 บาท
 • GSH E20S EVO 34.34 บาท
 • GSH E85S EVO 34.79 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 46.54 บาท
 • Hi Diesel B20S 33.44 บาท
 • Hi Diesel S 33.44 บาท
 • Hi Diesel S B7 33.44 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 42.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)