เลขาธิการ สภาอุตฯอีสาน จี้รัฐแก้ปัญหาส่วยสติ๊กเกอร์ทางหลวงจริงจัง

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคอีสาน จี้แก้ปัญหาส่วยสติ๊กเกอร์ทางหลวงอย่างจริงจัง ระบุเอาเปรียบคนทำมาหากินอย่างสุจริต และรถบรรทุกเกินทำถนนพัง รัฐต้องเสียเงินซ่อมปีละหลายหมื่นล้าน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ออกมาแฉเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุกที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งอ้างว่าเป็นสติ๊กเกอร์ส่วยทางหลวง เพื่อใช้ในการผ่านทาง โดยไม่ต้องผ่านการตรวจชั่งน้ำหนัก ซึ่งต่อมาผู้ประกอบการขนส่งหลายองค์กรก็ได้ออกมายอมรับว่า ส่วยสติ๊กเกอร์ทางหลวงมีอยู่จริง และมีมานานนับสิบปีแล้ว

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า กรณีสติ๊กเกอร์ส่วยทางหลวงนั้น ยอมรับว่ามีมานานแล้ว ซึ่งในอดีตสติ๊กเกอร์แต่ละแบบใช้ได้ในพื้นที่บริเวณกว้างหลายจังหวัด แต่ช่วงหลัง ๆ มานี้เปลี่ยนเป็นใช้ได้เฉพาะพื้นที่แคบลง เช่น ใช้วิ่งได้เฉพาะเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งที่ไม่ข้ามจังหวัด หรือใช้วิ่งได้เฉพาะโซนจังหวัดใกล้เคียงกันเท่านั้น จึงทำให้มีสติ๊กเกอร์หลายรูปแบบ แต่ละแบบใช้ได้เฉพาะเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น

               
หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ประกอบการรถขนส่งหนักส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับเหมาเฉพาะท้องถิ่น ที่จะขนหิน ดิน ทราย วิ่งไม่ไกลนัก เพราะการบรรทุกหิน ดิน ทราย ส่วนใหญ่จะบรรทุกเกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะสามารถขนหิน ดิน ทราย ได้ในปริมาณมาก ๆ โดยใช้เที่ยววิ่งน้อยลง ดังนั้น ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงต้องซื้อสติ๊กเกอร์มาติด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกตรวจจับน้ำหนักเกิน

โดยสติ๊กเกอร์เหล่านี้จะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพล ไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ไว้ และทำสติ๊กเกอร์มาขายให้ผู้ประกอบการที่ต้องการบรรทุกเกินติดรถไว้ ซึ่งจะขายในราคาตั้งแต่ 3,000 บาท ไปจนถึงหลักหมื่นบาท แล้วแต่พื้นที่เล็กหรือใหญ่ กลายเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการซึ่งทำถูกต้องตามกฎหมายถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นธรรมเลย ขณะเดียวกัน กฎหมายที่เอาผิดเฉพาะคนขับรถ โดยไม่ได้เอาผิดถึงเจ้าของรถ ก็ควรที่จะแก้ไขเสีย เพราะส่วนใหญ่เจ้าของรถจะเป็นคนสั่งให้บรรทุกเกินเอง

ทั้งนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเก็บส่วยทางหลวงลักษณะนี้ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เสียหายกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังทำให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมาย และยังทำให้รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินปีละหลายหมื่นล้านบาทอีกด้วย ทางสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอเรียกร้องให้มีการปราบปรามส่วยสติ๊กเกอร์ให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างจริงจัง

Advertisement