ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (7 พ.ย.) เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดสูงสุด 2.50 บาท

ราคาน้ำมัน น้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ รถ เดินทาง

ปั๊มน้ำมันแจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดสูงสุด 2.50 บาท ตามมติ ครม. กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลเที่ยงคืนนี้ (7 พ.ย. 2566)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลงสูงสุด 2.50 บาท/ลิตร สำหรับน้ำมันกลุ่มดีเซล คงเดิม มีผล 7 พ.ย. 2566 เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 45.04 บาท
 • GSH95 = 37.25 บาท
 • E20 = 35.14 บาท
 • GSH91 = 35.48 บาท
 • E85 = 35.29 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 44.04 บาท
 • HSD-B7 = 29.94 บาท
 • HSD-B10 = 29.94 บาท
 • HSD-B20 = 29.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลงสูงสุด 2.50 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซล คงเดิม

 • GSH95S EVO 37.25 บาท
 • GSH91S EVO 35.48 บาท
 • GSH E20S EVO 35.14 บาท
 • GSH E85S EVO 35.29 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 48.94 บาท
 • Hi Diesel B20S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 29.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.64 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)