สธ.ดีเดย์ 8 ม.ค. 67 บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัด

บัตรประชาชน

สธ.ดีเดย์ นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เริ่ม 8 ม.ค. 67 ใน 4 จังหวัดนำร่อง

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า สธ.จะเริ่ม Kick Off นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้ ใน 4 จังหวัดนำร่องทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส

โดยวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 จะเป็นวันเริ่มต้น เปิดให้บริการแบบครบวงจร ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดเปิดนอกสถานที่และเปิดระบบออนไลน์ไปยังอีก 3 จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส

นโยบายนี้ถือเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ใน 2 เรื่อง คือ

1.ปฏิรูประบบข้อมูลการให้บริการครั้งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้าถึงการบริการได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข

2.ขยายบริการที่เป็นนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชน

ทั้งนี้ หน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จ คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ สปสช. โดย สปสช.ซึ่งมีสำนักงานเขตในภูมิต่าง ๆ จะร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่

“นับจากนี้ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวเตรียมใจหากเจ็บป่วยต้องการรับบริการตรวจรักษาและรับยา 4 จังหวัดนำร่องพร้อมจะให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา ที่เข้าร่วมโครงการ” นางสาวตรีชฎากล่าว