ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวด 29 ธ.ค .66

ตรวจผลสลากออมสิน

ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี-สลากดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 29 ธันวาคม 2566

ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปีและสลากดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ : 12/2566 งวดวันที่ 29 ธันวาคม 2566

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท งวดที่ 235 ข 4007064

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท งวดที่ 239 ฎ

2214174

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 7,460 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

8152392 5482285 4195098 5399827 2399032

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 14,920 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

2644216 0654618 8843574 2606303 0614937

4714255 0433999 6633826 1834055 6800954

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 22,380 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0919180 9357472 9702385 4787298 7132673

9330534 2547548 9469614 4131796 9205399

2844897 1940795 1444027 7566477 9438809

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 215 – 224 494,183 อันดับ อันดับละ 50 บาท

งวดที่ 225 – 247 948,369 อันดับ อันดับละ 200 บาท

3230

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 215 – 234 8,993,878 อันดับ อันดับละ 20 บาท

งวดที่ 235 – 247 5,430,065 อันดับ อันดับละ 40 บาท


212