โรงเรียนดัง แจ้งเลิกกิจการ หลังเจอวิกฤตนักเรียนน้อยลง

โรงเรียนราชินีวิพัฒน์

โรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ประกาศเลิกกิจการ หลังเจอวิกฤตนักเรียนน้อยลง

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ โรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ออกประกาศเลิกกิจการโรงเรียน โดย น.ส.เพลินพักตร์ เทศน้อย ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ เป็นผู้ลงนามในประกาศ ระบุว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติให้เลิกกิจการโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2566

เนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาจำนวนนักเรียนไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ ประกอบกับไม่มีนักเรียนประสงค์ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567

โรงเรียนราชินีวิพัฒน์จึงได้ดำเนินการแจ้งขอเลิกกิจการโรงเรียนต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศเลิกกิจการโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

สำหรับโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ มีชื่อเดิมคือ โรงเรียนราชินีมูลนิธิ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ 2 ซอยบ้านลาดปลาเค้า 6 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 และเปิดการเรียนการสอน พ.ศ. 2562 เป็นปีการศึกษาแรก

Advertisment

เปิดดำเนินการสอนหลักสูตร EP เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากโรงเรียนพี่ทั้งสองคือ โรงเรียนราชินีและราชินีบน โดยมีการรับนักเรียนจากทั่วประเทศ และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่ดีและได้มาตรฐาน