เคาะแล้ว! ค่าแรงขั้นต่ำ 2563 ปรับขึ้น 5-6 บาท สูงสุด 336 บาท/วัน

ลูกจ้างเฮ! “บอร์ดค่าจ้าง” เคาะอัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่ ปรับขึ้น 5-6 บาท ชลบุรี-ภูเก็ต รับสูงสุด 336 บาทต่อวัน คาดมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 นี้

“นายสุทธิ สุโกศล” ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ครั้งที่ 6/2562 ว่า คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมพิจารณาและมีมติการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2562 โดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการปรับขึ้นซึ่งแบ่งเป็น 10 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1) ค่าจ้าง 336 บาท มี 2 จังหวัด คือ ชลบุรีและภูเก็ต ปรับเพิ่มขึ้น 6 บาท/วัน

ระดับที่ 2) ค่าจ้าง 335 บาท มี 1 จังหวัด คือ ระยอง  ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน

ระดับที่ 3) ค่าจ้าง 331 บาท มี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ปรับเพิ่มขึ้น 6 บาท/วัน

ระดับที่ 4) ค่าจ้าง 330 บาท คือ ฉะเชิงเทรา ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน

ระดับที่ 5) ค่าจ้าง 325 บาท มี 14 จังหวัด คือ กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี  ปรับเพิ่มขึ้น 5บาท/วัน

ระดับที่ 6) ค่าจ้าง 324 บาท มี 1 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี ปรับเพิ่มขึ้น 6 บาท

ระดับที่ 7) ค่าจ้าง 323 บาท มี 6 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน

ระดับที่ 8) ค่าจ้าง 320 บาท มี 21 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุงพิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน

Advertisement

ระดับที่ 9) ค่าจ้าง 315 บาท มี 22 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อุทัยธานี และอำนาจเจริญ ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท

ระดับที่ 10) ค่าจ้าง 313 บาท มี 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท

อัตรา ค่าแรงขั้นต่ำใหม่

“คณะกรรมการค่าจ้างมีมติให้ปรับขึ้น 6 บาท ใน 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ส่วนจังหวัดที่เหลือ 68 จังหวัดจะปรับขึ้น 5 บาท ทำให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยแบ่งเป็น 10 ระดับ สูงสุดอยู่ที่ 336 บาท คือ ชลบุรี และภูเก็ต ต่ำสุดอยู่ที่ 313 บาท ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขณะที่อัตราค่าจ้างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่ 331 บาท ส่วนที่เหลือจะลดหลั่นกันไปตามลำดับ

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันประกาศบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้”

“การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ ได้พิจารณาอย่างกว้างขวางและรอบคอบ เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ภาวะเงินเฟ้อ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่วนมาตรการลดผลกระทบนั้น มีกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาดูแลในเรื่องการควบคุมราคาสินค้า เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน ได้ดูแลในเรื่องผลกระทบด้วยการประกันการว่างงาน และการเพิ่มทักษะฝีมือให้แรงงานมีทักษะที่สูงขึ้น”

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ก่อนหน้านี้ ว่า หลังจากคณะกรรมการค่าจ้าง หรือบอร์ดไตรภาคี มีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างใหม่ที่คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศบังคับใช้ทันที และมั่นใจว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่จะสามารถประกาศใช้ได้ทันภายในปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน