ไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตรายที่ 85 อยู่จอมทอง ไปทำบุญ-ขี่มอไซค์-รักษาตัวศิริราช

โควิด

เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตจากโควิด รายที่ 85 อยู่เขตจอมทอง พบเดินทางไปทำบุญที่วัดนางพญา ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลเอกชน-รักษาตัวศิริราช 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยรายละเอียดพร้อมไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตรายที่ 85 จากการติดเชื้อโรคโควิด-19

ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าว เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 63 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยขณะป่วย ได้อาศัยในพื้นที่เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไทม์ไลน์

  • วันที่ 2 มกราคม 2564 : เดินทางไปทำบุญวัดนางพญา จ.พิษณุโลก โดยรถยนต์ ส่วนตัวกับญาติ 5 คน เดินทางไป-กลับ (ไม่ได้ค้างคืน)
  • วันที่ 3-4 มกราคม 2564 : พักอาศัยอยู่ที่บ้านตลอด
  • วันที่ 5-7 มกราคม 2564 : มีอาการไข้ มีน้ำมูก เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยขับรถจักรยานยนต์ไปเอง ต่อมาได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ได้รับย่าฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดดำ อาการไม่ทุเลา รวมระยะเวลารักษา 2 วัน
  • วันที่ 8 มกราคม 2564 : พักอาศัยอยู่ที่บ้านตลอด
  • วันที่ 9-10 มกราคม 2564 : มีอาการเจ็บคอ เหนื่อย หายใจไม่สะดวก รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเดิม) เพื่อรักษาเบื้องต้น และถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง โดยพบผลการเอ็กซเรย์ปอด Mild Pulmonary congestion และ วันที่ 10 มกราคม ตรวจหาเชื้อโควิด โดยผลออกมาพบเชื้อ SARS-CoV-2
  • วันที่ 12 มกราคม 2564 : อาการไม่ดีขึ้น ได้รับยาต้านไวรัส และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช (ระยะเวลารักษาโรงพยาบาลเอกชน รวม 3 วัน)
  • วันที่ 12 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 : รักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ 12 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลารักษา 47 วัน อีกทั้งแพทย์ยังวินิจฉัยปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง รวมระยะเวลาที่รักษาโรงพยาบาล 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 52 วัน
  • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 : ผู้ป่วยเสียชีวิต

เสียชีวิตรายที่ 85 จากโควิด