วัคซีนซิโนแวก 1 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว วันนี้ (6 พ.ค.)

ซิโนแวก
Facebook : องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม รับมอบวัคซีนโควิด “ซิโนแวก” เพิ่มอีก 1,000,000 โดส บินตรงจากปักกิ่ง รวมวัคซีนรับจากจีนแล้ว 3,500,000 โดส 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เพจเฟซบุ๊ก องค์การเภสัชกรรม (GPO) รายงานว่า ขณะนี้ได้รับวัคซีน “ซิโนแวก” จากประเทศจีน เพิ่มอีก 1,000,000 โดส วันนี้ (6 พ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 05.35 น. ที่ปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้รับมอบ

การรับมอบวัคซีนซิโนแวก 1,000,000 โดส ในครั้งนี้ ได้จัดขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรจุในตู้ Envirotainer ระบบ Cold Chain ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าในกล่อง จำนวน 6 ตู้ 27 พาเลท

ซิโนแวก

ผู้สื่อข่าวรายว่า ก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้นำเข้าวัคซีนซิโนแวกจากประเทศจีนมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000 โดส ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564 ซึ่งหากรวมการนำเข้าครั้งนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้น 3,500,000 โดส ดังนี้

  • เดือนกุมภาพันธ์  จาก Sinovac จำนวน 200,000 โดส
  • เดือนมีนาคม จาก Sinovac จำนวน 800,000 โดส
  • เดือนเมษายน จาก Sinovac จำนวน 1,000,000 โดส
  • วันที่ 24 เมษายน จาก Sinovac จำนวน 500,000 โดส
  • วันที่ 6 พฤษภาคม จาก Sinovac จำนวน 1,000,000 โดส

นอกจากนี้ วันที่ 14 พฤษภาคม จะมีการนำเข้ามาอีก 500,000 โดส จากการบริจาคของประเทศจีน และช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม อีก 2,000,000 โดส จากการจัดซื้อโดยองค์การเภสัชกรรมเอง

อย่างไรก็ตาม วัคซีนทั้งหมดที่นำเข้ามาจะถูกขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้นองค์การฯ จะดำเนินการตรวจรับวัคซีนและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่าง ๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดต่อไป