กทม. เตือนคนอายุ 60 ปี และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง อย่าลืมไปตามนัดฉีดวัคซีน 

กทม. เตือน ผู้สูงอายุ 60 ปี และกลุ่มผู้มี 7 โรคเรื้อรัง อย่าลืมไปตามนัดฉีดวัคซีน 

วันที่ 4 มิ.ย. 64 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ประชุมทางไกลร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลทั้ง 126 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการให้บริการวัคซีนเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมี พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นเจ้าภาพดำเนินการประชุม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 7 มิ.ย. 64 เป็นต้นไปโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคที่ได้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนโดยลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม จำนวน 463,861 ราย พร้อมทั้งฉีดเข็มที่ 2 ให้กลุ่มดังกล่าวซึ่งได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วอีก 520,000 ราย จึงขอให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ไปตามวัน เวลา และโรงพยาบาลที่กำหนด ซึ่งทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม จะได้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 

สำหรับคำแนะนำในการเตรียมความก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19  ให้ปฏิบัติตัวตามปกติ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดออกกำลังกายหนัก หรือยกของหนัก ในช่วง 1-2 วัน หากป่วย หรือไม่สบาย ท้องร่วง ท้องเสีย ควรเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน เพื่อรักษาตัวให้หายดี 

ดื่มน้ำเปล่าให้มาก อย่างน้อย 500 – 1000 ซีซี (3-4 แก้ว) งดชา กาแฟ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และแอลกอฮอล์ เลือกฉีดวัคซีนกับแขนข้างที่ไม่ถนัด หากมีโรคประจำตัว มียาประจำตัวที่ต้องทานเป็นประจำ มีประวัติแพ้ยา แพ้วัคซีน ควรแจ้งและปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน 

และอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนเมื่อถึงวันเวลานัดหมาย อย่างไรก็ตาม หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจจะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ เช่น อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยา ซึ่งจะมีการจัดพื้นที่สำหรับสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ในสถานที่ฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับวัคซีนทุกคน

Advertisement