ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้องค์กรท้องถิ่นแล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศเรื่อง การจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรและส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีน ดังนี้

1) องค์กรที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวน 54 แห่ง เป็นจำนวนประชากรที่ได้รับจัดสรรในระยะที่ 1 นี้จำนวน 375,320 คน ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น 

2) ลำดับความสำคัญกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรคือ

• กลุ่มองค์กรการศึกษา

• กลุ่มองค์กรการกุศล

• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

• กลุ่มผู้พิการ

• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด

• ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง

• พระ/นักบวช

หมายเหตุ – กลุ่มธุรกิจ/กิจกรรมอื่นๆ และองค์กรอื่นที่ส่งแผนการจัดกลุ่มมาสมบูรณ์ตามเวลาจะได้รับการจัดสรรตามกลุ่มกิจกรรมความจำเป็น ความรุนแรงของการระบาดและปริมาณวัคซีนที่มีมาในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1533

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/

 

ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร

1.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมล์ไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมล์เพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อกอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน (ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยจะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป

2.หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยจะได้จัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควตาที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีนเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

(ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )

3.หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย 2 วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา 2 วันก่อน และ 2 วันหลังนัดรับการฉีดวัคซีนขององค์กร)โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่

• กลุ่มองค์กรการศึกษา


• กลุ่มองค์กรการกุศล

• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

• กลุ่มผู้พิการ

• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด

• ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง

• พระ/นักบวช

สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน (ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มด้อยโอกาส) หรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีน กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง https://vaccine.cra.ac.th กดปุ่ม “สำหรับ อปท. ยื่นแบบฟอร์มแผนการจัดลำดับกลุ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น” และส่งเข้ามาได้ทางอีเมล์ : [email protected] ภายในวันศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควตาวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป

ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 0-2078-9350

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ