มธ. จ่อนำเข้าวัคซีนโควิด แนวทางเหมือนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผช.อธิการฯ นิติศาสตร์ มธ. เผย สภา มธ. มีมติออกข้อบังคับ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ นำเข้า-ขึ้นทะเบียน ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ได้ ทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnon Mamout ระบุถึงมติที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติให้ออกข้อบังคับ เรื่องการจัดการบริการทางการแพทย์และการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยข้อความทั้งหมด มีดังนี้

“วันนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติโดยเอกฉันท์ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564”

“เพื่อประกาศภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหา นำเข้า หรือขึ้นทะเบียนบรรดาสิ่งจำเป็นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นยา วัคซีน เวชภัณฑ์”

“เป็นการประกาศในทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับ เชื่อว่า ข้อบังคับนี้จะเป็นหมุดหมายที่ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประกาศตัวเคียงข้างประชาชนในการฝ่าฟันสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงนี้ ด้วยพละกำลังที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีครับ”

Advertisment