กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำการ์ตูน E-Book พระมหากษัตริย์ไทย 10 รัชกาล

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำการ์ตูน E-Book พระมหากษัตริย์ไทย 10 รัชกาล

กระทรวงวัฒนธรรมพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ หวังสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ กระทรวงวัฒนธรรม โพสต์ข้อความระบุว่า กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน” ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิใจความเป็นไทย

เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย พร้อมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ระบุคำปรารถไว้ภายในหนังสือ ความว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 239 ปี มีพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ 10 รัชกาล

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมายาวนานพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ล้วนทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงแผ่พระเมตตาธรรมสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในบ้านเมืองขจัดภัยข้าศึกศัตรูที่มารุกรานทรงทะนุบำรุงแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์กินดีอยู่ดี

นอกจากนี้ยังทรงบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตทรงส่งเสริมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญงอกงามปรากฏเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองจึงร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาทุกรัชกาลชาวไทยทั้งปวงจึงเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเศียรเกล้าและจงรักภักดีอย่างแนบแน่นมั่นคงเสมอมา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดทำหนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาลฉบับการ์ตูน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏแผ่ไพศาลและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นกตเวทิตาสักการะ


โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สถิตสถาพรเป็นหลักชัยของชาติสืบไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ