กทม. เปิด 4 ช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค. 64

กรุงเทพเปิดสี่ช่องทางให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กรุงเทพมหานคร เปิด 4 ช่องทาง ให้ 10 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า นอกจากการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครด้วย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบริการให้กลุ่มเสี่ยงเดิมที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีเป็นประจำทุกปี ได้แก่ 1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
 3. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
 4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 5. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 6. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 7. โรคอ้วน (ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม/ตาราเมตร)

แต่เนื่องด้วยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เพิ่มเติม 3 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

 1. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19
 2. กลุ่มที่อยู่สถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมากเสี่ยงต่อการระบาด (ทุกช่วงอายุ) เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด ผู้ขับขี่รถสาธารณะ
 3. กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ (ทุกช่วงอายุ)

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะช่วยในการป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ซึ่งประชาชนสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 โดยกลุ่มเสี่ยงสามารถจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธ.ค. 64 ผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ

 1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ทั่วประเทศ)
 2. หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ)
 3. Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 4. จองสิทธิฉีดวัคซีนผ่าน Health Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์”

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเป็นกลุ่มก้อนด้วย เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ รวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีน และลดความแออัดของผู้มารับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และกลุ่มงานประกันสุขภาพของ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ