เปิดไทม์ไลน์ฉีด ไฟเซอร์ เด็ก 5-12 ปี สังกัด ศธ. เริ่มเข็มแรก 1 ก.พ.

ไฟเซอร์
FILE PHOTO : CVC กลางบางซื่อ

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดไทม์ไลน์ การเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-12 ปี เริ่มเข็มแรก 1 ก.พ. นี้

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ตารางเวลาการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

12-14 ม.ค. 65

 • ศธ.แจ้งสถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน (แยกรายจังหวัด/อำเภอ)
 • สถานศึกษาสำรวจจัดทำบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรแยกเป็นกลุ่มที่ยังต้องฉีดวัคซีน ให้ครบ 2 เข็ม และกลุ่มที่ต้องการเข็มที่ 3 (Booster Dose)
 • สธ.กำหนด แบบฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน ลักษณะที่ใช้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน (เลข 13 หลัก/ ชื่อ-นามสกุล/วันเดือนปีเกิด/โทรศัพท์)

12-17 ม.ค. 65

 • ศธ. และ สธ.จัดทำคลิป 3 นาที สื่อสารสาธารณะ สร้างความเข้าใจข้อดี-ข้อเสียการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

17-20 ม.ค. 65

 • สธ.ส่งแบบฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน และ ศธ.นำส่งแก่สถานศึกษาต่างๆ
 • ศธ.และ สธ.จัดประชุมออนไลน์กับสถานศึกษา ในสังกัดซักซ้อมเตรียมการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ปกครองและชุมชน (1-3 ครั้ง)

17-24 ม.ค. 65

 • สถานศึกษาเริ่มจัดประชุมสื่อสารข้อมูล สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง เพื่ออนุญาต/ยินยอมให้นักเรียนอายุ 5-12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
 • สถานศึกษาจัดทำรายชื่อและจำนวนนักเรียน

21-25 ม.ค. 65

 • สถานศึกษาจัดประชุมหารือเพื่อรับการแจ้งความประสงค์จากผู้ปกครอง ให้นักเรียนอายุ 5-12 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีน

25-26 ม.ค. 65

 • สถานศึกษานำส่งรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพป.) หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศธจ. และนำส่งบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่ม

27-28 ม.ค. 65 • ศธจ.ประชุมร่วมกับ ผอ.สพป.และหน่วยงานการศึกษาอื่นในจังหวัด เพื่อสอบทานและสรุปข้อมูลนักเรียนอายุ 5-12 ปี ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วนำรายชื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัด

29 ม.ค. 65

 • สธจ.ประชุมวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการกระจายจุดฉีดวัคซีนรายวัน แต่ละพื้นที่ (School based) และวิธีการบันทึกข้อมูล

30-31 ม.ค. 65

 • สธจ.จัดประชุมร่วม ผอ.สพป. และ ผอ.สถานศึกษาในจังหวัด แจ้งแผนกำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (สถานที่และจำนวนรายวัน) และกำหนดการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากรส่วนที่เหลือ

1 ก.พ .65

 • เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนอายุ 5-12 ปี

26 ก.พ. 65

 • เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5-12 ปี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ