ศักดิ์สยาม เร่งเคลียร์ผู้บุกรุกพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสามสนามบิน 271 ครัวเรือน

ศักดิ์สยาม แก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสามสนามบิน 271 ครัวเรือน สร้างอาคารที่อยู่อาศัยราคาต่ำให้เช่า พร้อมหารือผลกระทบโครงการพัฒนาคมนาคมต่อประชาชนอีก 20 เรื่อง

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2565 ว่า ความคืบหน้าแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากการดำเนินโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

เบื้องต้นได้ทำแผนก่อสร้างอาคารแนวสูงให้ชุมชนเช่าอยู่อาศัยในราคาสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พื้นที่รองรับบริเวณริมบึงมักกะสัน ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน มีผู้ประสงค์เข้าร่วม 5 ชุมชน 271 ครัวเรือน

2.โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านพหลโยธิน เขตบางซื่อ และย่าน กม.11 เขตจตุจักร พื้นที่รองรับบริเวณนิคมรถไฟ กม.11 (ริมถนนกำแพงเพชร 2) ประมาณ 6 ไร่ 2 งาน มีผู้ประสงค์เข้าร่วม 3 ชุมชน 296 ครัวเรือน

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ออกแบบอาคารที่อยู่อาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ห้องพักขนาด 28.5 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน และห้องพักขนาด 34.6 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน รองรับชุมชนในแต่ละพื้นที่ จำนวน 315 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 630 ครัวเรือน

ซึ่งได้มอบหมายให้ ร.ฟ.ท. ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบริเวณริมบึงมักกะสัน จะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือไม่

โดย กคช.จะดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนอีกครั้ง เพื่อให้รูปแบบของการพัฒนา รวมทั้งอัตราค่าเช่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

Advertisement

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง และเห็นชอบให้ดำเนินงานตามแผนงานที่เสนอ จำนวน 20 เรื่อง แบ่งเป็น ร.ฟ.ท. 16 เรื่อง และกรมทางหลวง (ทล.) 4 เรื่อง

อาทิ กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง ช่วงชุมทางตลิ่งชัน – ศิริราช กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง นครราชสีมา – หนองคาย กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา กรณีการแก้ไขปัญหาพื้นที่เช่าชุมชนหนองยวน จ.ตรัง เป็นต้น