ประวิตร ไฟเขียว EIA รถไฟทางคู่ปากน้ำโพ-เด่นชัย 6.28 หมื่นล้าน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ประวิตร นั่งหัวโต๊ะ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ไฟเขียว EIA รถไฟทางคู่ปากน้ำโพ-เด่นชัย 280 กม. พาด 5 จังหวัด 6.28 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีระยะทาง 280.544 กิโลเมตร ผ่าน 5 จังหวัด

ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และแพร่ เพื่อขยายเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางในพื้นที่ภาคเหนือ เชื่อมต่อกับช่วง ลพบุรี-ปากน้ำโพ โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปี’65-70 เพื่อเพิ่มจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ ให้เป็นภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 และภาคเอกชนร้อยละ 95 และเห็นชอบกรอบการเจรจาและท่าทีของประเทศไทย สำหรับการประชุมรัฐภาคี 3 อนุสัญญา รูปแบบ face-to-face ห้วง 6-17 มิถุนายน 2565

โดยมี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเห็นชอบ การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ยกเว้นโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง) รวมทั้งมีมติให้บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ยูโร 5 พร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 และมอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือการบังคับใช้มาตรฐานฯตามยูโร 6 ต่อไป

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบ ผลงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ซึ่งสถานการณ์ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดในปี 2565 พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้นโดยมีจำนวนวันที่ PM 2.5 เกินมาตรฐานลดลง รวมถึงจำนวนจุดความร้อนในจังหวัดภาคเหนือพบว่าลดลงร้อยละ 69

และรับทราบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ปี 2564 โดยการขับเคลื่อนโครงการ จังหวัดสะอาด ทั้ง 76 จังหวัด มีผลการประเมินพบว่า ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน มีปริมาณลดลงและมีการคัดแยกรวมทั้งการจัดการที่ต้นทาง และปลายทางมากขึ้น มีการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด คิดเป็น ร้อยละ70


ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ ทส.และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการตามมติ กก.ลว. อย่างเคร่งครัด โดยต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์/ปกป้องสิ่งแวดล้อม และไม่กระทบต่อสุขภาพ อนามัยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาน้ำเสียที่มีแนวโน้มมากขึ้นจะต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน พร้อมทั้งยังได้ขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างได้ผล กระทั่งมีแนวโน้มลดลง อย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ