เปิดแผนจัดหาวัคซีนโควิดปี 2565 แต่ละชนิดเหลือจำนวนเท่าไร

เปิดแผนจัดหาวัคซีนโควิดปี 2565
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ

กระทรวงสาธารณสุขเผยแผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส พร้อมเผยจำนวนวัคซีน 4 ชนิดที่มีในคลังส่วนกลาง 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข รายงานแผนพิจารณาการปรับความเหมาะสมในการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ในปี 2565 โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนวัคซีนระหว่างปี 2564-2565 ดังนี้

ปี 2564

 • จัดหาวัคซีนทั้งหมด 130.6 ล้านโดส
 • จัดซื้อ 121.5 ล้านโดส
 • รับบริจาค/แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 9.1 ล้านโดส
 • ผลการฉีดวัคซีนปี 2564 รวม 104.4 ล้านโดส
 • จำนวนวัคซีนคงคลังส่วนกลาง 18.2 ล้านโดส (31 ธ.ค. 64) แบ่งเป็น ซิโนแวค 2 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 9 ล้านโดส และไฟเซอร์ 7.2 ล้านโดส

ปี 2565

 • แผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมในปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส
 • ลงนามในสัญญาแล้ว 90 ล้านโดส แบ่งเป็น แอสตร้าเซนเนก้า 60 ล้านโดส และไฟเซอร์ 30 ล้านโดส
 • รับมอบแล้ว 18.7 ล้านโดส แบ่งเป็น แอสตร้าเซนเนก้า 3.3 ล้านโดส และไฟเซอร์ 15.4 ล้านโดส (30 เม.ย. 65)
 • รอส่งมอบ 71.3 ล้านโดส (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา) แบ่งเป็น แอสตร้าเซนเนก้า 56.7 ล้านโดส และไฟเซอร์ 14.6 ล้านโดส
 • รับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศเพิ่มเติม 3.9 ล้านโดส
 • จำนวนวัคซีนคงคลังส่วนกลาง 26.4 ล้านโดส (30 เม.ย. 65) แบ่งเป็น ซิโนแวค 3.9 ล้านโดส ไฟเซอร์ 6.3 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 16 ล้านโดส และโคโวแวกซ์ 1.7 แสนโดส