Grab ป้ายขาว สิ้นสุดวิ่งบริการ 15 ก.ค. อนุญาตเฉพาะ “ป้ายเหลือง”

แกร็บ GRAB

แกร็บ ประเทศไทย ส่งจดหมายถึงพาร์ตเนอร์ ขับ GrabBike “ป้ายขาว” ให้วิ่งรถได้ถึง 15 ก.ค. นี้ เผยเกณฑ์ใหม่ อนุญาตเฉพาะ “ป้ายเหลือง” 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 แกร็บ ประเทศไทย มีจดหมายถึงพาร์ตเนอร์ หรือคนขับที่ให้บริการ GrabBike (win) ที่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลไว้คอยบริการรับส่งผู้โดยสาร (ป้ายขาว)  สามารถวิ่งให้บริการได้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น

จดหมายดังกล่าวมีใจความระบุว่า แกร็บ ประเทศไทย ขอประกาศว่า ด้วยคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก แกร็บจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการ GrabBike (win) รูปแบบเดิม โดยต้องนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารออกจากระบบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2565

สำหรับ บริการ GrabBike (win) รูปแบบใหม่ จะเปิดให้กับพาร์ตเนอร์ คนขับป้ายเหลือง ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ

2.สามารถรับงานได้เฉพาะในเขตที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งฯ (ห้ามรับข้ามเขต)

3.อัตราค่าโดยสารจะเป็นอัตราเดียวกับวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กรมการขนส่งฯ กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพาร์ตเนอร์คนขับ ในสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ บริษัทจะยื่นจดหมายเพื่อขอเข้าหารือกับกรมการขนส่งฯ เพื่อให้พิจารณาคำสั่งข้างต้นอีกครั้ง และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามเต็มที่ในทุกด้าน และจะติดตามผลเพื่อแจ้งความคืบหน้าให้พาร์ตเนอร์คนขับทราบต่อไป

แกร็บ ประเทศไทย