ชัชชาติมอบนโยบายข้าราชการใหม่ กทม. ช่วยสร้างสรรค์กรุงเทพฯ ดี

ชัชชาติ มอบนโยบาย ข้าราชการใหม่ กทม.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโอวาทและขวัญกำลังใจข้าราชการ กทม.บรรจุใหม่ ให้ช่วยสร้างสรรค์กรุงเทพฯดีให้เป็นจริง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ ที่บรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อไปทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการยังหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมคำกล่าวต้อนรับและให้โอวาท โดยมี นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอลิสา เงินเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เขตดินแดง

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของกรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งต่างๆ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน่วยงานในสังกัดทั้งสิ้น 16 สำนัก 3 สำนักงาน และ 50 สำนักงานเขต โดยภารกิจที่สำคัญ คือ การให้บริการ การดูแลความเรียบร้อยและทุกข์สุขของประชาชน

ทุกท่านในที่นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของกรุงเทพมหานครให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นขอให้ท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เสียสละ และความรัก ความสามัคคีในการปฏิบัติราชการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครกำหนด อย่างภาคภูมิใจในเกียรติของข้าราชการ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขแบบยั่งยืนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อดูแลข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในการปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชียต่อไป

“การทำงาน กทม.ไม่ควรเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน หากมีการทุจริตจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและไล่ออก เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผมจะไม่ทำกับพวกเราเหมือนคนในครอบครัว กทม.ดูแลกันเหมือนทีมดีกว่า เป็นเหมือนทีมกีฬาที่ต้องทำงานเป็นทีม หากผิดกฎระเบียบ ฝ่าฝืนวินัย ก็ต้องลงโทษ” นายชัชชาติกล่าว

“ความไม่รู้ มีมากกว่าความรู้ หลายคนอาจจะคิดว่ามีความรู้แล้ว แต่ความเป็นจริงเรายังไม่รู้อะไรอีกมาก เพราะความไม่รู้อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวไม่รู้ก่อน จะได้เปิดรับความรู้ใหม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ถ่อมตนต่อความรู้ที่มี ยำเกรงต่อความไม่รู้ อย่ายึดติดกับความรู้ที่มี ให้เชื่อมั่นในความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ ” ผู้ว่าฯชัชชาติกล่าวให้ข้อคิดกับข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อเป็นแนวคิดในการทำงาน

“คอยอ่อนน้อมถ่อมตนในความรู้ อย่าผยองว่าตัวกูนั้นยิ่งใหญ่ คอยยำเกรงความไม่รู้คู่กันไป อย่าหยุดใฝ่แสวงหาปัญญาเติม ร่วมคิดใหม่ทำใหม่ด้วยใจเปิด ร่วมให้เกิดความสงสัยเพื่อส่งเสริม ร่วมตรวจทานทบทวนความเชื่อเดิม เพื่อให้เพิ่มปัญญาใหม่ไว้แบ่งปัน ขอคิดใหม่ทำใหม่ได้ประโยชน์ ลดความโกรธคลายความเกลียดสร้างความฝัน Think again สร้างสิ่งใหม่ไปพร้อมกัน ช่วยสร้างสรรค์กรุงเทพฯดีให้เป็นจริง” ผู้ว่าฯชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครบรรจุใหม่ อาศัยช่วงเวลาเริ่มต้นทำงานในการแสวงหาความรู้ให้มากที่สุด ก่อนที่จะเติบโตในหน้าที่การงานในอนาคต เพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น


ชัชชาติ มอบนโยบาย ข้าราชการใหม่ กทม.


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ