ชัชชาติตรวจโรงขยะหนองแขม เล็งสร้างเตาเผาขยะเพิ่ม ย้ำห้ามเอื้อเอกชน

ชัชชาติ ตรวจโรงงานขยะ หนองแขม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจโรงกำจัดขยะหนองแขม หาแนวทางลดปัญหากลิ่นขยะให้ชุมชนโดยรอบ ย้ำค่าใช้จ่ายจากการกำจัดขยะต้องไม่เอื้อเอกชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลัง
ตรวจโรงกำจัดขยะหนองแขม ว่า ได้รับการร้องเรียนว่าชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงกำจัดขยะหนองแขมได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นขยะ ทั้งนี้ กรุงเทพฯ มีขยะวันละประมาณ 10,000 ตัน นำไปกำจัดที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุช 4,000 ตัน โรงกำจัดขยะหนองแขมประมาณ 3,500 ตัน ไปที่โรงกำจัดขยะสายไหม 2,000 – 2,500 ตัน

สำหรับโรงกำจัดขยะหนองแขมมีการกำจัดขยะ 2 แบบ แบ่งเป็นโรงกำจัดขยะโดยการเผา ประมาณวันละ 500 ตัน ค่ากำจัดตันละ 970 บาท หนึ่งปีต้องเสียเงินให้กับการเผาประมาณ 180 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 3,000 ตัน นำไปฝังกลบที่กำแพงแสน มีรถวิ่งไป 1,000 กว่าเที่ยว รถเทรลเลอร์ 80 เที่ยว การใช้วิธีฝังกลบในอนาคตอาจไม่ยั่งยืน ทั้งเรื่องการขนส่ง และมลพิษที่เกิดจากการขนส่งออกไป หลุมฝังกลบ อนาคตอาจจะสร้างเตาเผาที่นี่ แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างเตาเผาที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชและโรงกำจัดขยะหนองแขม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า วันนี้กลิ่นไม่ได้แรงมาก อาจเป็นเพราะว่า ขยะเช้ามาช่วงเช้า ประกอบกับทิศทางลมด้วย ได้กำชับสำนักสิ่งแวดล้อมต้องดูแลใน 2 มิติ คือ เรื่องค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ สัญญาระยะยาว 20 ปี ต้องดูแลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ให้เอกชน

แต่เราหวังว่า กทม.จะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชนเต็มที่ เรื่องที่ 2 คือ เรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อม การสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชน ต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร ในอนาคตหากเราไม่ใช้พื้นที่ของโรงกำจัดขยะหนองแขมขนาด 300 ไร่ เป็นที่ฝังกลบ น่าจะเปลี่ยนพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ หรือพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกป่า

“ขยะเป็นเรื่องใหญ่ของกรุงเทพฯ เราใช้งบประมาณจำนวนมาก ปีนึงเป็นหมื่นล้านกับการกำจัดขยะ แต่สัญญาหลายๆ ฉบับ เป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องมานาน ซึ่งต้องมาดูรายละเอียด และพยายามทำส่วนต่อไปในอนาคตให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มกับภาษีของประชาชน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

โรงงานขยะ หนองแขม
โรงงานขยะ หนองแขม

 

โรงงานขยะ หนองแขม
โรงงานขยะ หนองแขม