ชัชชาติ ร่วมชมดนตรีในสวน “ป่าช้าวัดดอน” คึกคัก

ชัชชาติ ร่วมงานดนตรีป่าช้าวัดดอน

ชัชชาติ ร่วมชมดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอนคึกคัก เปลี่ยนสุสานกลางเมืองเป็นพื้นที่ความสุข งานเทศกาลดนตรีในสวน ณ สวนสุขภาพแต้จิ๋วผู้ผู้ร่วมชมงานอย่างคึกคัก

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมชมและฟังการแสดงดนตรีในสวน จัดโดย มูลนิธิสุกรี เจริญสุข ณ สวนสุขภาพแต้จิ๋ว เขตสาทร ซึ่งวันนี้เป็นการแสดงจากวงดนตรีสะล้อซอซึง ชื่อวง “แสนละเมา” นายธวัช เมืองเถิน จากจังหวัดเชียงใหม่ และการแสดงจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยวง PGVIM Percussion Ensemble และวง PGVIM Symphonic Band ซึ่งควบคุมวงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีทั้งประชาชนเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อรับชมการแสดงดนตรี นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่มาวิ่งออกกำลังกาย และทำกิจกรรมภายในสวนสุขภาพแต้จิ๋ว สำหรับการแสดงดนตรีในวันนี้มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ ในเวลา 17.00 น. ยังมีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีให้ชมฟรี อีก 3 จุด คือ 1. บริเวณสวนเบญจกิติ จัดโดยกรมดุริยางค์ทหารบก 2. บริเวณลานนก อุทยานเบญจสิริ จัดโดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และ 3 บริเวณมิวเซียมสยาม งาน Amazing Blooming Bangkok 2022 จัดโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ชัชชาติ ร่วมงานดนตรีป่าช้าวัดดอน ชัชชาติ ร่วมงานดนตรีป่าช้าวัดดอน