วิธีเช็คข้อมูลบริษัท DBD DataWarehouse+ ตรวจสอบรายได้-งบการเงิน

วิธีเช็คข้อมูลบริษัท DBD

วิธีเช็คข้อมูลบริษัท ตรวจสอบรายได้ ผลกำไร-ขาดทุนจากการดำเนินงาน ผ่านระบบ DBD DataWarehouse+ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีวิธีใช้งานอย่างไร สามารถสืบค้นข้อมูลอะไรได้บ้าง 

การระบาดของกลุ่มมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะด้านการเงินเป็นจำนวนมาก กระทั่งรัฐบาลได้ออกมาแนะนำประชาชนที่กำลังตัดสินใจลงทุน หรือทำธุรกรรมด้านการเงินให้ตรวจสอบฐานข้อมูลธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ผ่าน DBD DataWarehouse+ คลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

“ประชาชาติธุรกิจ” พาทำความรู้จัก DBD DataWarehouse+ แหล่งข้อมูลที่สามารถสอบสถานะนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจ และค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

DBD DataWarehouse+ คืออะไร

เว็บไซต์ DBD DataWarehouse ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเหมือนคลังข้อมูลของบริษัทที่เปิดดำเนินการธุรกิจทุกประเภท โดยภายในเว็บไซต์จะมีทั้งข้อมูลนิติบุคคล งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อต้องการให้ทุกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรก็ตาม การเข้าใช้งานเว็บไซต์จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบจากการนำข้อมูลไปใช้ต่อบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับเงื่อนไขและการใช้บริการตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ และไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล

DBD DataWarehouse+ ใช้งานอย่างไร

หน้าแรก DBD Warehouse

1.เข้าสู่เว็บไซต์ DBD DataWarehouse+ โดยในช่อง URL ต้องระบุเป็น http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าต่าง “เข้าสู่ระบบ”

2.เมื่อกดเข้าสู่ระบบ ให้กดยืนยันตัวตน “I’m not a robot” จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบงาน 4 ส่วนหลักให้เลือกใช้งาน ประกอบด้วย

1.ส่วนค้นหาข้อมูล โดยสามารถพิมพ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล หรือรหัส ชื่อ คำอธิบายประเภทธุรกิจที่ต้องการค้นหา

2. ส่วนข้อมูลภายในระบบ เป็นส่วนเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบงาน ดังนี้ ข้อมูลนิติบุคคล, ข้อมูลงบการเงิน, ข้อมูลประเภทธุรกิจ, การลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลไทย, คู่ค้าทางธุรกิจ, โอกาสทางธุรกิจ, ข้อมูลรายพื้นที่ และ พยากรณ์ผลประกอบการ

3.ส่วนข่าวสารหน่วยงาน เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

4.ส่วน Site Map เป็นส่วนแสดงโครงสร้างเมนูระบบงาน โดยผู้ใช้งานสามารถคลิปที่เมนูระบบที่แสดงไว้เพื่อเข้าสู่หน้าต่างหัวข้อต่าง ๆ

วิธีค้นหาข้อมูลบริษัท

นอกจากการค้นหาข้อมูลจากหน้าเมนูหลักแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาข้อมูลจากกล่องเมนูแต่ละประเภท ที่ต้องการค้นหา ดังนี้

1.ข้อมูลนิติบุคคล จะมีรายละเอียดข้อมูลงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินรวมถึงประวัติการเปลี่ยนแปลง เมื่อเลื่อนลงมา ระบบจะแสดงข้อมูลผลประกอบการเบื้องต้น ได้แก่ รายได้รวม กำไรสุทธิ เครื่องหมายการค้า และสถานะอื่น ๆ

2.ข้อมูลงบการเงิน ระบบจะเปิดหน้าต่าง แสดงฐานะการเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงิน อีกทั้งยังสามารถเลือกปีงบการเงิน เปรียบเทียบรายปี หรือในประเภทธุรกิจ ได้อีกด้วย

3.ข้อมูลประเภทธุรกิจ เมื่อคลิปปุ่มแสดงข้อมูลภาพรวม ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติการจัดตั้งนิติบุคคล จำแนกตามขนาดธุรกิจ สัญชาติไทย กับต่างชาติ และประเภทธุรกิจที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก

4.ข้อมูลการลงทุนจำแนกตามสัญชาติ ระบบจะแสดงข้อมูลภาพรวมการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลไทย โดยหน้าแรกจะเป็นข้อมูลสรุปค่าการลงทุนของนิติบุคคลสัญชาติไทยและนิติบุคคลที่ต่างชาติร่วมลงทุน และจัดอันดับมูลค่าของการลงทุนตามสัญชาติ

5.ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจ ระบบจะแสดงข้อมูลธุรกิจต้นทางและธุรกิจปลายทางว่ามีกี่จำนวน กี่ประเภทธุรกิจ อีกทั้งยังเลือกกรองข้อมูลตามพื้นที่ ขนาดธุรกิจ และประเภทนิติบุคคล

6.ข้อมูลโอกาสทางธุรกิจ ระบบจะแสดงจำนวนนิติบุคคลและทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่และที่จัดตั้งใหม่

7.ข้อมูลรายพื้นที่ ระบบจะสรุปตัวเลขนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ และจัดอันดับจังหวัดที่มีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่สูงสุด 5 อันดับแรก อีกทั้งยังแสดงข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสถานะนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงิน เป็นต้น


8.ข้อมูลใบอนุญาตธุรกิจต่างด้าว ระบบจะแสดงข้อมูลธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว รวมถึงโปรไฟล์นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ