ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เริ่มวันนี้

Frederic J. BROWN / AFP
The Moderna Covid-19 vaccine (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2-4 รวม 1,500 รายไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มวันนี้ถึง 3 ส.ค. 65 ฉีดวันที่ 5 ส.ค. 65 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อโมเดอร์นา เข็มที่ 2, 3 และ 4 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้ (1 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 . และปิดลงทะเบียนในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 . หรือจนกว่าคิวจะเต็ม รวมทั้งสิ้น 1,500 ราย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่ลงทะเบียนให้ตรวจสอบวันนัดผ่านระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 . เป็นต้นไป และให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 . ที่ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ช่องทางลงทะเบียน คลิก

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีน มีดังนี้

  1. ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลา 1-2 เดือนขึ้นไป
  3. ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
  4. ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไป
  5. กรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิในการตัดข้อมูลออกจากระบบการลงทะเบียน
  6. ท่านยินยอมให้โรงพยาบาล เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับวัคซีนและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือเป็นการละเมิดแต่อย่างใด

โมเดรอ์นา

Advertisement