“หมอธี”ส่ง”พล.ท.โกศล”ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอควาเรียม สอศ.มึนช่วงปี 50-57 แก้สัญญาถึง 6 ครั้ง

“หมอธี” ส่ง”พล.ท.โกศล”ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอควาเรียม สอศ.มึนช่วงปี 50-57 แก้สัญญาถึง 6 ครั้ง ชะลอเบิกจ่ายงบปี 60 จำนวน 69 ล้านบาท

กรณีชาวจังหวัดสงขลา จับตาและวิพากษ์วิจารณ์ถึงโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรืออควาเรียม ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2551 กำหนดแล้วเสร็จปี 2553 วงเงินก่อสร้างประมาณ 800 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้ผ่านไป 10 ปี ยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีรายงานว่ามีการใช้งบประมาณไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,400 ล้านบาท แต่โครงการถูกทิ้งร้าง กลายเป็นซากก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลาอย่างมาก ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2561 ที่ สอศ.เสนองบประมาณเพิ่มอีกกว่า 286 ล้านบาท ทาง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระงับไปแล้วนั้น


เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ โดยตนได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ สอศ. วิเคราะห์รายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละระยะ ส่วนการก่อสร้างครั้งนี้ จะมีเรื่องการทุจริตจริงหรือไม่นั้น ตนไม่สามารถบอกได้ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้มอบหมายให้ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการศธ. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอควาเรียมลงไปตรวจสอบยังพื้นที่ ซึ่งต้องรอข้อมูลจากส่วนนั้น

“อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา หรืออควาเรียม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ในช่วงที่นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เป็นเลขาธิการกอศ. ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ในระยะที่ 1 งบประมาณ 835 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2550-2557 มีการแก้ไขสัญญาก่อสร้างถึง 6 ครั้ง ดังนั้นผมจึงให้หน่วยตรวจสอบภายในของ สอศ. ไปตรวจสอบว่า ในการแก้สัญญาระยะที่ 1 ถึง 6 ครั้ง มีเหตุผลอะไร โดยขอให้เปรียบเทียบทั้งเนื้องานและเม็ดเงิน ต่อมามีการขยายระยะที่ 2 ขอให้หาเหตุผลว่า ทำไมถึงต้องมีการขยายสัญญา และหากต้องดำเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป ต้องใช้เม็ดเงินอีกเท่าไร และจะมีการบริหารจัดการอย่างไร ระยะที่ 2 ปี 2558 ใช้งบประมาณ 269 ล้านบาท ระยะที่ 3 ปี 2559 ใช้งบประมาณ 42 ล้านบาท และในปี 2560 อีกจำนวน 69 ล้านบาท แต่งบปี 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งผมขอให้ผู้เกี่ยวข้องดูรายละเอียดให้เกิดความชัดเจน หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง ต้องดำเนินการตามระเบียบราชการ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากนัก เพราะเรื่องนี้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ดังนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด“ เลขาธิการกอศ.กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์