อย. ห่วงใยประชาชน แนะวิธีเลือกซื้อเนื้อหมูอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงจัดงานสังสรรค์ กินเลี้ยงปาร์ตี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงมีความห่วงใยประชาชน ในการเลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะ เนื้อหมู ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ยอดนิยมของคนไทย 

วิธีการเลือกซื้อเนื้อหมูให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันสารเร่งเนื้อแดง แนะเลือกที่ตัวผลิตภัณฑ์และแหล่งจำหน่าย ให้เลือกซื้อเนื้อหมูที่มีสีชมพูเรื่อๆ สีไม่แดงจัด จิ้มลงไปแล้วเนื้อนุ่ม ไม่กระด้าง เนื้อฉ่ำน้ำ มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อหมู มีความสด ไม่มี

สีคล้ำเขียวและไม่มีกลิ่นเหม็น หากเนื้อหมูมีลักษณะเนื้อแห้งๆ เนื้อมากมันน้อย ควรเลี่ยงเพราะเนื้อหมูมีความเสี่ยงที่จะมีสารเร่งเนื้อแดง

ผู้บริโภคควรซื้อเนื้อหมูที่อยู่ในตู้แช่เย็น ไม่วางบนเขียงในอุณหภูมิปกติ เพราะเนื้อหมูเป็นของสด เน่าเสียได้ และมีอายุการเก็บรักษา ซึ่งขั้นตอนการเก็บรักษาของสดในตู้เย็นเป็นระบบการเก็บรักษาอาหารขั้นพื้นฐาน ที่สำคัญการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เย็น เป็นการคงสภาพความสดของเนื้อสัตว์ไว้ได้ 

ด้านผู้ผลิตอาหาร หรือผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ หรือ เนื้อหมู มาใช้ในการปรุงประกอบเพื่อส่งต่อผู้บริโภค 

มีหน้าที่สำคัญคือคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ สิ่งที่ดีที่สุดคือต้องทราบว่าหมูมาจากฟาร์มไหน ซึ่งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ มีมาตรฐานในการเลี้ยงหมู โดยในฟาร์มมาตรฐานจะมีมาตรการป้องกันการใช้ยา หากเลือกจากฟาร์มมาตรฐาน สามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ ดังนั้น ฝากผู้ประกอบการ เลือกซื้อเนื้อหมูจากฟาร์ม

ที่ได้การรับรองมาตรฐาน หรือเลือกจากเขียงที่มีคุณภาพ และเก็บรักษาอย่างเหมาะสม

สำหรับเนื้อหมูที่ผ่านกระบวนการตัดแต่งสไลด์หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ จะมีสลากระบุวันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ โดยปกติระยะเวลาในการบริโภคจะไม่เกิน 3 วัน และต้องเก็บอยู่ในที่เย็นตลอดเวลา โดย อย. มีมาตรการลงพื้นที่ตรวจโรงงานตาม

ข้อกำหนดมาตรฐาน อาทิ 1. หมูมาจากฟาร์มใด มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างหรือไม่ 2. ความสะอาดของสถานที่และโรงงาน 3. ขั้นตอนกระบวนการการผลิตสะอาดและมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ อย. มีการสุ่มตรวจเนื้อหมูอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ลงพื้นที่สุ่มตรวจทั้งตลาดขนาดใหญ่ ตลาดค้าส่งและตลาดสดต่างๆ รวมถึงห้างสรรพสินค้า เป็นประจำทุกเดือน หากตรวจพบว่าในเนื้อหมูมีสารเร่งเนื้อแดงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอาหารได้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้นำเข้า มีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท และหากมีสารเร่งเนื้อแดงในปริมาณสะสมที่สูงมาก มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)