ไก่ ไม่ใช่ต้นเหตุของโรคเกาต์

เนื้อไก่ เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี ไขมันน้อย แคลอรี่ต่ำ โปรตีนสูง เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เมื่อรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก สามารถรับประทานได้ทุกคน ทุกเพศวัย ทุกชนชาติ ศาสนา อีกทั้งราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเนื้อไก่ติดอันดับโลก ยืนยันได้ว่ามาตรฐานและความปลอดภัยในระบบการเลี้ยงและการผลิตสัตว์ปีกของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยด้านอาหาร

สำหรับความเชื่อว่าการรับประทานเนื้อไก่หรือสัตว์ปีก เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกาต์นั้น ยืนยันว่า การกินไก่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคเกาต์ 

โรคเกาต์ เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมกรดยูริก (Uric Acid) ให้อยู่ในระดับสมดุลได้ ร่างกายไม่สามารถขับกรดยูริกออกไปได้เป็นปกติ จึงเกิดการสะสมของกรดยูริกในกระแสเลือดและตามข้อปริมาณมากจนเกิดการอักเสบ ทั้งนี้ กรดยูริกเป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้นได้เองและอาหารที่รับประทานเป็นอีกส่วนหนึ่ง

ขณะที่ผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่ได้มีโรคประจำตัว ระบบการทำงานของร่างกายจะขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะได้ตามปกติ ไม่เกิดการสะสมในร่างกายปริมาณมากเกินไป ร่างกายจึงอยู่ในภาวะปกติ 

Advertisment

เนื้อไก่ มีสารทางชีวโมเลกุลที่เรียกว่า พิวรีน ที่ช่วยให้กระบวนการการทำงานของร่างกาย ระบบเซลล์ ทำงานได้ตามปกติ เมื่อพิวรีนเข้าสู่ร่างกาย จะผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึม ถูกเปลี่ยนแปลง ย่อยให้ไปอยู่ในรูปกรดยูริก 

ทั้งนี้ พิวรีนมีอยู่ในอาหารหลาย ๆ ประเภท ไม่ใช่เพียง เนื้อไก่ เท่านั้น ที่มีพิวรีน ซึ่งในอาหารแต่ละชนิดจะมีปริมาณพิวรีนที่แตกต่างกันออกไป อาทิ เนื้อสัตว์ชนิดอื่น หอย เครื่องในสัตว์ ผักบางชนิด รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ควรสังเกตอาการตนเองว่า เมื่อรับประทานเนื้อไก่แล้วมีอาการหรือไม่ หากไม่เกิดอาการก็สามารถรับประทานไก่ได้ แต่ควรรับประทานในปริมาณที่พอดี รวมถึงอาหารชนิดอื่นๆ ด้วย หากรับประทานอาหารใดแล้วทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดข้อกำเริบ ต้องหลีกเลี่ยง ควบคู่กับการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์

Advertisment

ผศ.สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์