เคอรี่ยกเลิกเก็บ “ค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม” หลังรัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซล

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express น้ำมัน ค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม

“Kerry” ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บ “ค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม” กับผู้ส่งพัสดุ หลังรัฐบาลมีมติให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจากบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Kerry บนเฟซบุ๊กทางการของบริษัท ระบุว่า เนื่องด้วยรัฐบาลมีมติให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร ทางบริษัทจึงขอแจ้งประกาศยกเลิกการเรียกเก็บ “ค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม” (Additional Fuel Charge) ตามเงื่อนไขที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้า จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 Kerry ได้ประกาศจัดเก็บค่าน้ำมันส่วนเพิ่มนอกเหนือจากค่าบริการทั่วไป โดยอ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล B7 จาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ บริษัทจึงตัดสินใจจัดเก็บค่าน้ำมันส่วนเพิ่มตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 บาทต่อลิตร จะไม่เก็บค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม

2. ราคาน้ำมันดีเซลสูงกว่า 30 บาทต่อลิตร

  • ปลายทางผู้รับอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะเก็บค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม 2 บาทต่อกล่องพัสดุ
  • ปลายทางผู้รับอยู่ในต่างจังหวัด จะเก็บค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม 3 บาทต่อกล่องพัสดุ

3. ราคาน้ำมันดีเซลสูงกว่า 34 บาทขึ้นไปต่อลิตร

ทุก ๆ 2 บาท จากราคาน้ำมัน 34 บาทขึ้นไป จะเก็บค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม 1 บาท (จากค่าน้ำมันส่วนเพิ่มในข้อ 2)

ตัวอย่างเช่น ค่าส่งพัสดุจากกรุงเทพฯ ถึงชลบุรีอยู่ที่ 17 บาทต่อกล่องพัสดุ แต่ถ้า ณ ขณะนั้นราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 32 บาทต่อลิตร ผู้ส่งพัสดุจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม 3 บาทต่อกล่องพัสดุ เป็น 20 บาทต่อกล่องพัสดุ