บอร์ด กสทช. เคาะ 28 วาระรวด แต่ปมตั้งเลขาฯ-ปรับโครงสร้างองค์กร รอเก้อ

ประชุมบอร์ด กสทช. เคาะ 28 วาระเร่งด่วน-เคลียร์เรื่องการจัดทำงบประมาณประจำปี’67 ลงตัว แต่วาระร้อน “เลือกเลขาฯ กสทช.-ปรับโครงสร้าง” รอเก้อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ในการนัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ครั้งที่ 20/2566 สามารถดำเนินการประชุมได้ หลังการนัดหมายล่มหลายครั้ง เนื่องจากความเห็นขัดกันอย่างมากในบอร์ด วาระการคัดเลือกเลขาธิการ กสทช. และปมปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

ล่าสุดคือ ปมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 ของ สำนักงาน กสทช. ที่มีการส่งให้คณะกรรมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานให้ความเห็นแล้ว แต่มีบอร์ด กสทช. 4 คน ทักท้วงว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันว่า ต้องนำร่างงบประมาณให้ กสทช. พิจารณาก่อน จึงขอให้ บอร์ดดีอี ทบทวนการบรรจุวาระดังกล่าว

นอกจากนี้ การประชุมครั้งดังกล่าวยังเป็นมิติใหม่ที่มีการถ่ายทอดเสียงการประชุมผ่านระบบเสียงตามสายทั่วทั้งสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นภายในสำนักงาน ทางเดินภายนอกอาคาร ตลอดจนโรงอาหาร ทำให้พนักงาน และสื่อมวลชนสามารถติดตามการหารือพิจารณาของ บอร์ด กสทช.ได้ทั่วกัน

เนื่องจากการประชุมที่ล่มหลายครั้งทำให้มีเรื่องค้างพิจารณา 42 เรื่อง รวมถึงวาระร้อน การคัดเลือกเลขาฯ และการปรับโครงสร้างองค์กร เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 22 เรื่อง รวมถึงวาระการปรับปรุงปฏิทินการทำงบประมาณ ซึ่งเป็นประเด็นขัดแย้งล่าสุด เรื่องอื่น ๆ 4 เรื่อง ที่มีเรื่องสำคัญคือการรายงานการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก จำกัด (บริษัทลูกของ AIS) และบริษัท ทริปเปิลที บอร์ดแบรนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB

การประชุมเสร็จสิ้นในเวลา 14.35 น. พลเอก สิทธิชัย มากกุญชร โฆษกประจำตัวประธาน กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เรียบร้อยไปด้วยดี แม้วาระที่ค้างอยู่จะยังพิจารณาไม่หมด แต่ได้นำวาระเร่งด่วนที่มีกรอบเวลาตามกฎหมาย 28 วาระ มาพิจารณาหมดแล้ว แต่ยังไม่มีการพิจารณาวาระคัดเลือกเลขาฯและการปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการรวมธุรกิจระหว่าง AWN ในเครือ AIS และ 3BB

“ประธาน กสทช. ปลาบปลื้มอย่างมาก เนื่องจากมีการเลื่อนประชุมหลายครั้ง และครั้งนี้บอร์ดร่วมใจกันพิจารณาเรื่องที่ค้างหลายเรื่อง”

ในส่วนของปมจัดทำงบประมาณ 2567 ที่สำนักงานส่งร่างงบฯให้ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ความเห็น โดยยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด กสทช. ซึ่งมีมติให้การจัดทำงบประมาณประจำปี ต้องผ่านความเห็นชอบของบอร์ด กสทช.ก่อน จึงค่อยส่ง บอร์ดดีอี เพื่อให้ร่างงบฯสอดคล้องกับนโยบาย กสทช.แต่ละราย บอร์ด กสทช. 4 ราย จึงมีการส่งหนังสือให้ทบทวนร่างดังกล่าว และส่งกลับมาพิจารณาใหม่

วันนี้จึงมีการตกลงให้ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ซึ่งมีตัวแทนจากบอร์ดทุกคน ร่วมกันพิจารณาบางส่วน การประชุมร่วมกันของบอร์ด กสทช. จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 คาดว่าจะมีการคัดเลือกประเด็นที่สามารถถ่ายทอดเสียงตามสายในการประชุมได้เช่นเดิม ส่วนวาระที่ต้องพิจารณาโดยลับจะปิดเสียง