‘ดีอีเอส’เปิดเวทีระดมความเห็นยกร่าง กม. ลูกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

‘ดีอีเอส’เปิดเวที “PDPA- Privacy for all” ระดมความเห็นยกร่างกฎหมายลูกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมการในการออกกฎหมายลูกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อ 27 พ.ค. 2562  และจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 28 พ.ค. 2563 จึงได้เปิดเวที “PDPA- Privacy for all” ให้ทุกภาคส่วนได้เสนอความเห็นและเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  โดยผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/pdpa-2019

“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความกระทบกับทั้งภาครัฐและเอกชน และจำเป็นต้องมีกฎหมายลูกมาเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของทุกฝ่าย”
สำหรับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการสร้างกลไกและมาตรฐานเก็บ ใช้ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการกำกับดูแลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล