สหภาพ “อสมท” โวย “เขมทัตต์” ใช้อำนาจมิชอบแบ่งเงินเยียวยาคลื่น 5G 3พันล้านให้เอกชน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเห็นชอบเงินเยียวยาให้กับ บมจ. อสมท จากการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz ก่อนกำหนดเพื่อนำไปประมูล 5G เป็นจำนวน 3,235.83 ล้านบาท และให้ อสมท ปฏิบัติตามหนังสือที่ส่งมายังสำนักงาน กสทช. ซึ่งแจ้งว่า จะแบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวในจำนวนเท่าๆ กัน ระหว่าง อสมท กับ บริษัทคู่สัญญา (บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด)

นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่่ผ่านมา ได้มีกรรมการ บมจ.อสมท ยื่นใบลาออก 2 รายได้แก่ นายพิเศษ จียาศักดิ์ และ น.ส.ปาริชาต สถาปิตานนท์

ล่าสุด ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท ได้ออกแถลงการณ์ “ท่าที่ที่น่ากังขาต่อการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ”

โดยระบุว่า  ตามที่ปรากฎเป็นข่าวว่า กสทช. กำหนดวงเงินชคชยคลื่น 2600 MHz ให้ บมจ.อสมท จำนวน 3,235 ล้านบาท นั้น และให้แบ่งเอกชนครึ่งหนึ่ง โดยอ้างหนังสือ มอบอำนาจของประธานกรรมการ บมจ.อสมท และ การใช้อำนาจของนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท นั้น

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท ขอยืนยันว่า เป็นการใช้อำนาจที่มิชอบ และไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ บมจ.อสมท และตลาดหลักทรัพย์ และยังขัดต่อนโยบายของนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และขัดต่อบัญชาของนายกรัฐมนตรี ที่สั่งการชัดเจนให้ดำเนินการอย่างรอบคอบในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานฯ มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องการชดเชยว่า ต้องดูข้อเท็จจริงว่า เอกชนลงทุนเท่าใด มีแผนธุรกิจ และได้ผลกระทบอย่างไร

ดังนั้นการตัดสินใจ เสนอให้แบ่งเอกชนครึ่งหนึ่ง จึงเป็นเรื่องที่นายเขมทัตต์ พลเดช ต้องมีเหตุผลอธิบาย ต่อสังคม และประชาชน รวมถึงพนักงาน

สหภาพเรงงานฯ จึงเห็นว่าการกระทำครั้งนี้ เป็นพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายขาดสำนึกต่อการทำหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ต้องรักษาผลประโชน์ของ บมจ.อสมท ผู้ถือหุ้น และประเทศชาติ

สำหรับ ท่าทีจากนี้ สหภาพแรงานฯ จะรอผลสอบสวนที่ได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีควบคู่กับการดำเนินการในช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานและความถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ.อสมท และประเทศชาติต่อไป