หัวเว่ย แนะธุรกิจอัพสปีดโกดิจิทัล โฟกัส “คลาวด์-เอไอ-5G”

หัวเว่ย จัดงาน “HUAWEI CONNECT 2021” แนะธุรกิจอัพสปีดโกดิจิทัล โฟกัส “คลาวด์-เอไอ-5G”

วันที่ 23 กันยายน 2564 หัวเว่ยจัดงานใหญ่ประจำปีสำหรับอุตสาหกรรม ICT ระดับโลก “HUAWEI CONNECT 2021” ที่ประเทศจีน ในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.-31 ต.ค. 2564 ภายใต้หัวข้อหลัก “มุ่งสู่ดิจิทัล” เพื่อค้นหาแนวทางการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการใช้งานเชิงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ คลาวด์ AI และ 5G ไปใช้จริงในทุกอุตสาหกรรม เพื่อให้การนำเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการปรับตัว และเพิ่มความยืดหยุ่นให้องค์กรทุกรูปแบบและทุกขนาดได้อย่างไร ท่ามกลางช่วงเวลาที่กำลังก้าวสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนี้

โดยภายในงานจะมีการกล่าวคำปราศรัยสำคัญ 4 ครั้ง งานประชุม 5 ครั้ง งานอภิปรายย่อย 66 ครั้ง รวมวิทยากรมากกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วยบรรดาผู้มีวิสัยทัศน์ในภาคอุตสาหกรรม ผู้นำในภาคธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับหัวกะทิ และพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ในอีโคซิสเต็มเข้าร่วม ทั้งถ่ายทอดสด 11 ภาษา ผ่านเว็บไซต์ของหัวเว่ย และสื่อพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการแบบออนไลน์ การเยี่ยมชมฮอลล์จัดแสดงงานจากทางไกล และเปิดวงอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ

นายอีริค สวี ประธานกรรมการบริษัทหมุนเวียนตามวาระ หัวเว่ย กล่าวเปิดงานว่าการช่วยภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของพันธกิจหัวเว่ยที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อสร้างโลกอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญมี 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีคลาวด์, AI และเทคโนโลยีด้านเครือข่าย

พร้อมทั้งเน้นย้ำแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.การลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ICT ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรม ICT ที่มีปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ 2.การลงทุนในนวัตกรรมพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับพลังงานสะอาดและกระบวนการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลของพลังงานแบบดั้งเดิม และ 3.การสนับสนุนทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนให้เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ด้าน นายจาง ปิงอัน ประธานกรรมการบริหารของหน่วยธุรกิจคลาวด์ และประธานฝ่ายบริการลูกค้าคลาวด์ หัวเว่ย กล่าวว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลคือ การคิดอย่างคลาวด์ และปฏิบัติอย่างคลาวด์ โดยหัวเว่ยคลาวด์ พร้อมทั้งลูกค้าและพาร์ตเนอร์ได้ร่วมกันศึกษาความเป็นดิจิทัล และศักยภาพของการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแบบครอบคลุมทุกด้าน (Everything as a Service) การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service) ให้เข้าถึงได้จากทั่วโลก การให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology as a Service) สำหรับนวัตกรรมที่ยืดหยุ่น และการให้บริการด้านความเชี่ยวชาญ (Expertise as a Service) สำหรับความเชี่ยวชาญร่วมกัน”

ขณะเดียวกันยังได้ประกาศพื้นที่การให้บริการเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ ประเทศเม็กซิโก และเขตอูหลานฉาปู้ในประเทศจีน พร้อมเปิดตัวการให้บริการหัวเว่ยคลาวด์ อีก 10 รูปแบบ อาทิ MacroVerse แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเป็นบริการ (aPaaS) ของหัวเว่ยคลาวด์ OptVerse AI Solver, HUAWEI CLOUD Stack 8.1, SparkRTC-การให้บริการเสียงและวิดีโอที่ประมวลผลทันที และ Pangu โมเดลขนาดใหญ่สำหรับโมเลกุลของยา