เอ็นที ผนึก สปสช. บิทคับเวิลด์ฯ พัฒนาระบบนำร่องบริการสุขภาพ

เอ็นที ลงนามร่วม สปสช. บิทคับ เวิลด์เทค ผุดโครงการนำร่องให้บริการด้านสุขภาพ พร้อมใช้บล็อกเชนพัฒนาระบบนำร่อง Health Platform เพิ่มศักยภาพการใช้บริการด้านสุขภาพ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดทำระบบนำรองเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ (Health Platform)” ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด เพื่อจัดทำระบบนำร่อง และเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ (Health Platform)

โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกันศึกษา ทดสอบ และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบูรณาการด้านบริการสาธารณสุข และที่บริการเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งเบื้องต้น 3 หน่วยงานได้นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมกันจัดทำ Digital Health ID เพื่อให้บริการสาธารณสุขและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแก่ประชาชน

ทั้งนี้ สปสช. จะให้การสนับสนุนข้อมูล นโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ส่วน NT ให้การสนับสนุนการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การให้บริการเครือข่าย Internet, 4G/5G, LoRa, Cloud Computing, Cyber Security และ Data Center รวมถึงเทคโนโลยีด้านดิจิทัล


โดยได้ร่วมกับ Bitkub World Tech พัฒนา Digital Health ID และระบบนำร่อง Health Platform ด้วยเทคโนโลยี Blockchain คาดว่าจะช่วยผลักดันการใช้ระบบนำร่อง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ