ภาพชุด : นิสิตแพทย์จุฬาฯ ทำพิธีบรรจุร่าง-ขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา

พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอาจารย์ใหญ่เพื่อขอขมาจากนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้เชิญร่างอาจารย์ใหญ่ลงมายังสถานประกอบพิธีเพื่อลงในโลง ก่อนนำไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นทุกปีหลังจากจบภาคเรียนของนิสิตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นชั้นปีที่ต้องเรียนรู้จากร่างของอาจารย์ใหญ่ โดยเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณต่อเจ้าของร่างที่เสียสละร่างกายเพื่อความรู้ต่อผู้ศึกษาก่อนเคลื่อนไปยังวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครจำนวนเพื่อทำการฌาปนกิจศพ / ภาพ Reuters