10 ประเทศยอดนิยมแรงงานไทย

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศระยะแรกมุ่งส่งไปทำงานด้านการก่อสร้างในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เช่น อิรัก อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย เมื่อตลาดแรงงานกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเริ่มซบเซาก็เปลี่ยนมาเป็นประเทศสิงคโปร์ในงานด้านก่อสร้างเช่นเดิม ช่วงหลังๆ เริ่มมีตลาดด้านการผลิตในประเทศไต้หวันที่มีตำแหน่งงานจำนวนมาก ประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด คือ ไต้หวัน อิสราเอล เกาหลีใต้ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาตามมาของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ คือ การเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทำให้ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบในการจัดส่งโดยไม่ให้ผ่านนายหน้าหรือบริษัทจัดหางาน และวิธีที่ดีที่สุด คือ การจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐ