“ชาวสวนปาล์ม” กระอัก 3 เด้ง ราคาดิ่ง ต้นทุนพุ่ง โรงงานหยุดซื้อ

ปาล์มน้ำมัน

เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันกระอักเจอ 3 เด้ง ราคาผลผลิตดิ่ง 4.50-4.70 บาท/กก. ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 4.20 บาท/กก.

นายโอภาส หนูชิต เจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และอดีตประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ราคาปาล์มน้ำมันปรับลงไป 4.50-4.70 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันประสบกับภาวะขาดทุน

เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่าง ๆ ปรับสูงขึ้นทุกตัว โดยปัจจุบันต้นทุนการผลิตปรับตัวขึ้นอยู่ที่ 4.20 บาท/กก. จากปัจจัย เช่น ค่าแรงงานแทงปาล์มน้ำมันพร้อมขายให้เจ้าของประมาณ 800 บาท/ตัน จากเดิม 500 บาท/ตัน ค่าตกแต่งต้นปาล์มน้ำมัน ราคา 35 บาท/ต้น จากเดิมราคา 28-30 บาท/ต้น และปุ๋ยจากราคา 800 บาท/กระสอบ ขยับเป็น 1,600-1,700 บาท/กระสอบ

“ปัจจัยสำคัญที่ราคาปาล์มน้ำมันขึ้นลงสังเกตจากในพื้นที่ เมื่อราคาปรับตัวลง โรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่งจะชะลอการผลิตและบางแห่งหยุดรับซื้อผลผลิตระยะหนึ่ง แต่มีโรงงานส่วนหนึ่งยังเดินเครื่องผลิต และรับซื้อผลผลิต ส่งผลให้ราคาที่ลงอยู่แล้วดิ่งลงไปอีก หลังจากนั้นโรงงานที่ชะลอและหยุดรับซื้อ ก็จะเปิดรับซื้อต่อ ถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ราคาปรับขึ้นลง”

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาราคาปาล์มน้ำมันเคยปรับตัวขึ้นไปถึง 12 บาท/กก. ส่งผลให้เกษตรกรแห่ปลูกกันมาก จนมีการสั่งจองต้นกล้าปาล์มน้ำมันข้ามปี และยังคงค้างส่งมอบต้นกล้าอยู่เป็นจำนวนมาก

Advertisment

และจากปกติราคาต้นกล้าปาล์มน้ำมันประมาณ 100 บาท/ต้น ได้ปรับขึ้นมาเป็น 200 บาท/ต้น ขณะที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้มีการกำหนดควบคุมแปลงเพาะพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านการตลาด ซึ่งในปี 2566 จะได้เห็นต้นกล้าปาล์มน้ำมันนอกระบบหรือที่ไม่ได้เพาะพันธุ์ตามการกำหนดพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน้ำมันของกรมวิชาการเกษตร จะไหลออกสู่ตลาดโดยปะปนมากับต้นกล้าในระบบที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

“หากไม่ได้เป็นต้นกล้าปาล์มน้ำมันตามกรอบที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดและอนุญาตไว้ กังวลว่าจะได้ต้นกล้าด้อยคุณภาพมา จะเกิดความเสียหายทางด้านผลผลิต”

การที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดควบคุมการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการตลาด จึงกำหนดให้แปลงเพาะต้นกล้าปาล์ม เพาะต้นกล้า เช่น ปลูกจำนวนจำกัดแปลงละ 10,000 ต้น แต่บางแปลงมีการเพาะพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน้ำมันเป็น 15,000 ต้น ตามคำสั่งซื้อ จึงมีต้นกล้าปาล์มน้ำมันอยู่นอกระบบ โดยประมาณ 5,000 ต้น ในจำนวนนี้จะออกมาขายปะปนกับต้นกล้าในระบบ แล้วเมื่อให้ผลผลิตด้อยคุณภาพเกิดการสูญเสีย และเสียโอกาสมาก

“ทั้งนี้ ทราบข่าวว่ามีเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาเพาะพันธุ์ หากเพาะพันธุ์ต้นกล้าไม่ได้คุณภาพก็จะเสียหายมาก”

Advertisment