กระบี่ปลุกกระแสท่องเที่ยว จัดงาน OTOP ชูสินค้าชุมชนทำเงิน 1,000 ล้านบาท/ปี

กระบี่
ภาพจากประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

เริ่มแล้วงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกระบี่ Krabi GOes Local Festival ที่เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ ปลุกกระแสท่องเที่ยวในตัวเมืองกระบี่ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 กันยายน 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกระบี่ Krabi GOes Local Festival เริ่มแล้ว โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ซึ่งวานนี้ (15 กันยายน 2566) นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงาน

นายอนุวรรตน์กล่าวว่า หลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 จังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้กลับคืนมา โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เฉพาะช่วงไฮซีซั่นเท่านั้น แต่ต้องการเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่ากระบี่ความหลากหลายในการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลท่องเที่ยวชุมชน

               
ภาพจากประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนถึง 49 แห่ง อาหารพื้นบ้านซึ่งมีไม่น้อยกว่า 29 เมนู และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ลงทะเบียนถึง 762 ราย/กลุ่ม และในแต่ละปีสามารถทำรายได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

สำหรับการจัดโครงการ Krabi GOes Local Tourism มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีกระบี่ Krabi GOes Local Festival เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชน โปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ของชุมชมท่องเที่ยวตำบลคลองประสงค์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนได้

อีกทั้งเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก รวมทั้งนำเสนอสินค้าการบริการ การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวด อาหารพื้นบ้าน การแสดงวัฒนธรรมชุมชน และดนตรี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีเสน่ห์ ของชุมชน/เกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ที่นับเป็นพื้นที่เอกลักษณ์เด่น มีผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กลุ่มข้าวสังข์หยด กลุ่มผ้าบาติกฯ เป็นต้น

Advertisement

นอกจากนี้ ทางชุมชนยังเตรียมจัดบริการนำชมโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกาะกลางและตำบลคลองประสงค์ ศึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ นั่งข้ามเรือมีวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมที่เข้มแข็ง ที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นและเป็นเรื่องใหม่ของการท่องเที่ยวอีกด้วย