สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิด“ซู อควาเรียม”อุโมงค์ปลายาวที่สุดในโลก

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิด“ซู อควาเรียม”อุโมงค์ปลาน้ำจืดและปลาน้ำทะเล ยาว 133 เมตร ยาวที่สุดในโลก

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณปี 2566 จำนวนมากกว่า 29 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือเชียงใหม่ ซู อควาเรียม มาแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการปรับปรุงได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเปิดให้บริการให้ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการบริษัทมารีน สเคป ประเทศไทย จำกัดผู้บริหารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เป็นสานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ ชีวิตสัตว์น้ำ ที่สำคัญของประเทศไทย มีการจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดและพันธุ์ปลาน้ำทะเลหลากหลายสายพันธุ์ ภายในประกอบไปด้วยอุโมงค์ปลาน้ำจืดและปลาน้ำทะเลที่มีความยาว 133 เมตร นับว่าเป็นอุโมงค์ปลาที่ยาวที่สุดในโลก

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

การดำเนินปรับปรุงต่างๆ เริ่มจากการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศให้มีความ เย็นสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี เปลี่ยนระบบทางเดินให้มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนถึงการปรับปรุงระบบช่วยชีวิตปลาให้มีคุณภาพดี สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้ำดียิ่งขึ้น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ได้มีการนำปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ มากกว่า 80 ชนิด มาจัดแสดงเริ่มจากลุ่มแม่น้ำโขงจนถึงป่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศ ส่วนในโซนปลาน้ำทะเลได้มีการจัดแสดงฝูงปลาฉลามมากกว่า 30 ตัว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตู้ปลาในลักษณะการจำลองจัดแสดงให้เห็นถึงอันตรายของสภาวะโลกร้อนในอนาคตที่จะก่อให้เกิดภูเขาน้ำแข็งละลาย เกิดน้ำท่วมทำให้สิ่งก่อสร้างที่สำคัญต่างๆ ภายในโลกถูกน้ำทะเลท่วมและจมสู่ใต้ท้องทะเลในที่สุด ดังนั้น การแสดงในลักษณะนี้จึงเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นว่าสภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้กับสิ่งมีชีวิต และสิ่งปลูกสร้างในโลกเกิดความเสียหายต่อไป