BOI ตีกลับเมืองอุตฯจะนะ 4 แสนล. TPI ที่ 7 พันไร่เป็นสีเขียว-เร่งประชาพิจารณ์ปรับผังสีม่วง

โครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า มูลค่า 4 แสนล้านบาท ของ “เสี่ยประชัย เลี่ยวไพรัตน์” สะดุด บีโอไอตีกลับแผนลงทุน TPI เหตุพื้นที่ 3 ตำบลยังเป็นพื้นที่ “สีเขียว” ศอ.บต.เร่งเปิดประชาพิจารณ์ 11 ก.ค.นี้ รับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอผังเมืองปรับพื้นที่เป็น “สีม่วง” ด้านประชาชนในพื้นที่บางส่วนตั้งธงค้าน


หลังจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการผลักดันการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อทำเป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

โดยรัฐบาลมอบหมายให้ “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)” เป็นแม่งานหลัก โดยใช้อำนาจภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 โอนอำนาจการบริหารงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายของหน่วยงานราชการอื่นทั้งหมดมาอยู่ในมือ ศอ.บต. และได้มี 3 บริษัทใหญ่ คือ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตผู้บริหาร บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลป์ไทย หรือทีพีไอกรุ๊ป, บมจ.ปตท. โดย บมจ.ไออาร์พีซี ซึ่งมีที่ดิน 10,800 ไร่ บริเวณ ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา มีแนวคิดที่จะผลักดันพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็น

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน” เพื่อดึงนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนโครงการต่าง ๆ มูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาทนั้น

Advertisment

ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทาง ศอ.บต.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลใน อ.จะนะ จ.สงขลา ประกอบด้วย ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน ต.นาทับ เพื่อนำไปประกอบการวางผังเมืองของโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า ซึ่งจะต้องทำการเปลี่ยนสีผังเมืองของพื้นที่ 3 ตำบล ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้เป็นพื้นที่สีม่วง เพื่อให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562

หลังจากนั้นจะนำเสนอข้อมูลที่ได้เปิดรับฟังความเห็นให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ให้ความเห็นสนับสนุนผลักดันไปที่คณะกรรมการผังเมือง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาต่อไป

“ที่ผ่านมาตั้งแต่ริเริ่มโครงการนี้ เราได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มากว่า 50 เวทีแล้ว เกี่ยวกับโครงการลงทุนดังกล่าว เราจะมีต้นทุนข้อมูลส่วนหนึ่ง และจะนำข้อมูลในการเปิดรับฟังครั้งนี้มากรองเพื่อจะเสนอร่วมกันไปในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อไป จริง ๆ เราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่เดือนเมษายน แต่เลื่อนมาเรื่อยเป็นเดือนพฤษภาคม มิถุนายน เพราะมีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อภาครัฐผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จึงได้กำหนดประชุมเปิดรับฟังความเห็นในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้” ดร.ชนธัญกล่าว

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าขณะนี้นักลงทุนชาวจีนที่มาร่วมทุนกับกลุ่มทีพีไอกรุ๊ป เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนระบบขนส่งทางราง มูลค่า 4 แสนล้านบาท ยังคงพร้อมเดินหน้าโครงการลงทุน แม้จะมีสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่สาเหตุที่โครงการลงทุนต้องล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มพีทีไอกรุ๊ปได้ยื่นขอสิทธิประโยชน์การลงทุนโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า มูลค่า 4 แสนล้านบาท กับทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้พิจารณา แต่โครงการดังกล่าวต้องถูกตีกลับ เนื่องจากพื้นที่ 7,000 ไร่ ที่จะใช้ก่อสร้างโครงการเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่สามารถทำโครงการอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นทางกลุ่มทีพีไอกรุ๊ปจึงเร่งให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

Advertisment

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมบุรีศรีภูบูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทาง ศอ.บต.ได้ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ชมรมธนาคาร ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 150 คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟัง และนําเสนอความคิด เสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาระดับอนุภูมิภาคเพื่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา แต่ช่วงระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในวันดังกล่าว ได้มีกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ประมาณ 30 คน ได้มาชูแผ่นป้ายคัดค้านให้ยกเลิกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

โดยระบุว่าโครงการถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการเท็จตั้งแต่ต้น และกำลังกลายเป็นโครงการที่สร้างความขัดแย้งในชุมชนที่อาจจะหนักขึ้นในอนาคต ทั้งการยุยงส่งเสริมให้คนในชุมชนขัดแย้งกัน การจัดฉากสร้างเวทีรับฟังความคิดเห็นหวังเพียงลายเซ็นและรายชื่อผู้สนับสนุน การร่วมกับกลุ่มทุนพยายามรวบรัดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งการที่ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการมาจากข้างบนก่อนแล้วพยายามจัดเวทีตามหลังแทนที่จะฟังเสียงของคนในพื้นที่ก่อน

อนึ่ง โครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า อ.จะนะ จ.สงขลา มูลค่า 4 แสนล้านบาท ของกลุ่มทีพีไอ ประกอบด้วย4 โครงการหลัก ได้แก่

1.สวนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีแห่งอนาคต (ประกอบด้วย 1.1 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, robotic, ผลิตอุปกรณ์การสื่อสาร และผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.2 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา, ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล, ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ 1.3 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรรองรับการขนส่งระบบรถราง เช่น ผลิตหัวรถจักรการไฟฟ้า, ตู้รถไฟโดยสาร, ตู้ขนส่งสินค้า แคร่ และรางรถไฟ 1.4 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรรองรับอุตสาหกรรมพลังงานอนาคต เช่น อุปกรณ์ solar cell อุปกรณ์ wind turbine และกิจการผลิตอุปกรณ์ battery charger battery storage

2.เมืองอัจฉริยะ (smart city) ประกอบด้วย 2.1 ศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัล 2.2 ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 2.3 ศูนย์การฝึกและพัฒนาอาชีพ 2.4 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและที่พักอาศัย

3.ท่าเรือน้ำลึกและศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า และ 4.ศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสะอาด ประกอบด้วย LNG powerplant, โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์ และเตาเผาขยะ