ราคาที่ดิน “อ.จะนะ” พุ่งขึ้น 20 เท่า รับแผนลงทุน “เขตเศรษฐกิจใหม่”

เมืองต้นแบบ - หลังจากรัฐบาลผลักดันโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า อ.จะนะ จ.สงขลา และมีเอกชนสนใจลงทุนส่งผลให้ราคาที่ดินปรับขึ้นสูง

ที่ดินจะนะ จ.สงขลา ราคาพุ่งกว่า 20 เท่าตัว จาก 7 หมื่นบาทต่อไร่ขึ้นไป 1.5 ล้านบาทต่อไร่ ขานรับโครงการลงทุน “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” มูลค่า 6 แสนล้านบาท

หลังจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการผลักดันการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อทำเป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยรัฐบาลมอบหมายให้ “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)” เป็นแม่งานหลัก

นอกจากนี้ 2 บริษัทใหญ่ คือ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตผู้บริหาร บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลป์ไทย หรือทีพีไอกรุ๊ป มีแผนร่วมลงทุนกับนักลงทุนจีนจะตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนระบบขนส่งทางราง มูลค่า 4 แสนล้านบาท บนพื้นที่ 7,000 ไร่ และ บมจ.ปตท. โดย บมจ.ไออาร์พีซี ซึ่งถือครองที่ดิน 3,000 กว่าไร่ อยู่ระหว่างเจรจากับนักลงทุนในประเทศเกาหลี เพื่อลงทุนโครงการพลังงานทางเลือก (energy complex) มูลค่าลงทุน 2.9 แสนล้าน ตามนโยบายที่ภาครัฐวางเป้าหมายกำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น “แบตเตอรี่โซน” โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกพืชพลังงานป้อน ภายในเวลา 5 ปี หรือปี 2565

ล่าสุด ได้เปิดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่ามีทั้งฝ่ายสนับสนุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และฝ่ายคัดค้านการทำโครงการ ซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่นั้นราคาที่ดินพุ่ง

แหล่งข่าวจากแวดวงการค้าที่ดินใน อ.จะนะ จ.สงขลา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้โครงการดังกล่าวจะมีเสียงคัดค้านบางส่วนจากคนในพื้นที่ แต่ได้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจการค้าที่ดินใน อ.จะนะ จ.สงขลา อย่างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ ต.ตลิ่งชัน ต.สะกอม ต.นาทับ อ.จะนะ ไปถึงเทศบาลตำบลจะนะ ซึ่งเป็นชุมชนเขตเมืองการค้า การเงิน ระยะทางประมาณ 5-10 กิโลเมตร ราคาได้ขยับสูงขึ้น จากปี 2562 ราคาที่ดินบริเวณดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่ที่ 70,000-150,000 ล้านบาทต่อไร่

แต่ปัจจุบันขยับขึ้นมาเป็น 1.5-2 ล้านบาทต่อไร่ และพื้นที่ริมถนนใหญ่ ตั้งแต่รอยต่อ อ.นาหม่อม กับ อ.จะนะ มีราคาตั้งแต่ 3 แสนบาทถึง 1 ล้านบาทต่อไร่ สำหรับเป็นพื้นที่เป็นสวนยางพารา จะมีการจัดสรรเป็นแปลงตั้งแต่ขนาด 5-10 ไร่ แบ่งขายกันจำนวนมาก

“คนในพื้นที่มีความมั่นใจว่า หากโครงการขนาดใหญ่ตั้งขึ้นมาจะสามารถจะสร้างแรงงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยไม่ต้องเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด หรือต้องเดินทางทำงานในประเทศมาเลเซีย” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวจากวงการค้าที่ดิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ที่ดินในเขตรอบนอก ซึ่งเป็นที่ดินกึ่งเมืองกึ่งชนบท ค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวที่ดี หลายคนนำที่ดินมาจัดสรรขายรายย่อยในลักษณะผ่อนชำระ ยกตัวอย่างที่ดิน 1 ไร่จะซอยจัดสรรเป็นขนาด 12-16 แปลง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับกว่า 100,000-120,000 บาทต่อแปลง ผ่อนชำระตามตกลง เป็นราคาระดับที่มีกำลังซื้อของคนในพื้นที่

สมาคมอสังหาฯ สงขลา

นายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ความเคลื่อนไหวในการซื้อขายที่ดินในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ลงโครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าคาดว่าจะเคลื่อนไหวเพียงในระยะแรกและจะเป็นระยะสั้น ๆ เพราะจากโครงการที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ก่อนอสังหาริมทรัพย์จะนิ่งอยู่ และการเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุน ซึ่งต้องดูบริบทในพื้นที่ด้วย เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะกลายเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ จะมีการลงทุนพัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่าง อ.จะนะ กับ อ.หาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพราะโดย อ.จะนะ เป็นแหล่งงาน และ อ.หาดใหญ่ เป็นเมืองที่มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกครบวงจร จะทำให้ อ.จะนะ จะไม่โดดเดี่ยวเช่นเดียวกับ อ.สะเดา ที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

“ตัวอย่างที่เห็น อย่างนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ฉลุง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นมาหลายปี จะเห็นว่าบริเวณรอบข้างนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ฉลุงยังคงสภาพเดิม และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ก็ยังจะต้องเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ เป็นต้น” นายศุภชัยกล่าว


ดร.ฮัจยีอับดุลฮาลีม บินอะ ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพและอาชีพเยาวชนประสบปัญหาทางครอบครัว เปิดเผยว่า ตนต้องการขายที่ดินใกล้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งหมด 15 แปลง ราคาแปลงละประมาณ 400,000 บาท โดยแต่ละแปลงมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว17 เมตร และยาว 25 เมตร และหากซื้อยกแปลงทั้งหมดลดราคาเหลือแปลงละ 350,000 บาทต่อแปลง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ