“สมุทรสาคร” ปิดตลาดกลางกุ้งต่อ ถึง 31 ม.ค. 64

สมุทรสาครสั่งปิด ’ตลาดกลางกุ้ง’ ต่อ ด้าน ’ตลาดทะเลไทย’ เปิดได้ 4 ม.ค.64

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 10/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่องสั่งปิดตลาดกลางกุ้งตังหวัดสมุทรสาคร และหอพักศรีเมือง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว ครั้งที่ 2 (ฉบับที่ 36) ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จากเดิมมีคำสั่งปิดตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร และหอพักศรีเมือง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ในภาพรวมยังมีโอกาสของการแพร่กรัจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว

อีกทั้งผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ และไม่มีภูมิคุ้มกันอยู่จำนวนมาก ซึ่งจะต้องพิจารณาคัดแยกผู้พบเชื้อ และเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอีกอย่างน้อย 14 วัน จึงมีคำสั่งให้ปิดตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร และหอพักศรีเมืองเป็นการชั่วคราวต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด และประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผย ”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทางจังหวัดไม่ได้มีคำสั่งปิดตลาดทะเลไทย ดังนั้น ในวันที่ 4 มกราคม 2563 จะเปิดดำเนินการตามปกติ ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่ได้เตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้อย่างเข้มงวด ตั้งแต่รถที่จะเข้ามามีประตูพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยผู้ที่จะเข้ามาซื้อ-ขายในตลาดทะเลไทยจะต้องปฏิบัติ

Advertisment
  1. ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้ จะเชิญออกจากตลาดทะเลไทยทันที

2. ผู้ซื้อ ผู้ขายที่เข้ามาทำการซื้อขายในตลาดทะเลไทยเป็นประจำจะต้องมีบัตรผ่านเข้าออกที่ออกโดยขมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร และชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาคร

3. ผู้ที่นำกุ้งและปลามาส่งที่แพกุ้ง แพปลาที่ตลาดทะเลไทยจะต้องสามารถแสดงใบผ่านการตรวจว่าปลอดเชื้อโรคโควิด-19

4. ผู้ซื้อรายย่อยที่เข้ามาไม่ประจำ ต้องสามารถแสดงใบผ่านการตรวจว่าปลอดเชื้อโรคโควิด-19

 

Advertisment