อุบลราชธานี ติดโควิดรายใหม่ 206 ราย เปิดพิกัดคลัสเตอร์-สถานที่เสี่ยง

อุบลราชธานี ติดโควิดรายใหม่ 206 ราย เปิดพิกัดคลัสเตอร์-สถานที่เสี่ยง
ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบป่วยใหม่ 206 ราย 8 คลัสเตอร์ที่อยู่ในการควบคุมโรคและ 7 สถานที่เสี่ยงล่าสุด

วันที่ 2 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ระบุว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 206 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 196 ราย จำแนกตามพื้นที่ได้แก่

 • อ.เมือง 122 ราย
 • วารินชำราบ 19 ราย
 • เดชอุดม 17 ราย
 • น้ำยืน 8 ราย
 • ตระการพืชผล 6 ราย
 • ม่วงสามสิบ 5 ราย
 • นาจะหลวย 3 ราย

ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ได้แก่

Advertisement
 • ศรีเมืองใหม่ 2 ราย
 • โขงเจียม 1 ราย
 • สำโรง 1 ราย
 • พิบูลมังสาหาร 1 ราย
 • ตาลสุม 1 ราย
 • นาเยีย 1 ราย
 • สว่างวีระวงศ์ 1 ราย
 • ะน้ำขุ่น 1 ราย

ผู่ป่วยสะสม 24,133 ราย จำแนกเป็น เสียชีวิต 193 ราย รักษาหาย 22,692 ราย กำลังรักษา 1,248 ราย ผู้ป่วยในเรือนจำ(PCR+) 840 ราย จำแนกเป็น ตรวจ ATK+152 รวมป่วย 992 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย

คลัสเตอร์ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค

การระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลราชธานี ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 00.30 น. ได้แก่

 1. ร้านเอกมัย (รอบที่ 2) อ.เมือง
 2. ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
 3. งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี (ม.11) อ.เดชอุดม
 4. ร้านชำ ต.สีวิเชียร (ม.8) อ.น้ำยืน
 5. ตลาสด อ.น้ำยืน
 6. ต.ยางใหญ่ (ม.5)
 7. ร้านปั๊มน้ำมันส์ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
 8. ต.โนนก่อ (ม.10) อ.สิรินธร

ข้อปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนทั่วไป

 • เน้นทำงานที่บ้าน ซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน
 • งดกิจกรรมรวมกลุ่ม/ดื่มสุราในสถานบันเทิง งดการเข้าสถานที่ปิด มีคนแออัด-ห้องปรับอากาศหรือสถานที่ระบาด
 • ตรวจ ATK ด้วยตนเองเป็นระยะ หากผลบวกตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล
 • ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ใช้หลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล UP สวมหน้ากากอนามัย 100%
 • ผู้ที่กลับมาจาก กทม. และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 38 จังหวัดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้กักตัว 14 วัน
 • เร่งฉีดวัคซีนโควิดในประชาชนทั่วไป กลุ่ม 608 และฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3

Advertisement

สถานที่เสี่ยงโควิดล่าสุด

สำหรับประชาชนผู้ที่ไปในร้านดังกล่าวขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต./รพ.เพื่อตรวจ โควิด-19 ให้กักตัวเอง/สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองทุก 5-7 วัน

 • ร้านชาบูชิ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2564
 • ร้านเชยอารมณ์ (หน้า ม.อุบลฯ) อ.วาริณฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
 • ร้าน 69 (หน้า ม.อุบลฯ) อ.วาริณชำราบ วันที่ 26-28 ธันวาคม 2564
 • ร้าน ย.ยก อ.เมืองฯ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564
 • ร้านการิน อ.เมืองฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2564
 • ร้าน Ihere cafe อ.เมืองฯ วันที่ 24-24 ธันวาคม 2564
 • ลูกค้า พนักงาน แผนกอุปกรณ์กีฬา super sport สาขาเซนทรัล พลาซ่า อุบลฯ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2564