ศรีสะเกษ ชวนเที่ยวงานทุเรียนภูเขาไฟ คาด มิ.ย.-ก.ค. เงินสะพัด 80 ล้าน

ทุเรียน

ศรีสะเกษบุกทำเนียบพบนายกฯ ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ 9-15 มิ.ย. 2565 คาดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วง มิ.ย.-ก.ค. นี้รวมกว่า 80 ล้านบาท

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและของดีศรีสะเกษปี 2565” ระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย. 2565 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนเกษตรกรเข้าพบเพื่อมอบทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ และเนื้อโคขุน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้คุณภาพ เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษด้วย

               

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 15,111 ไร่ เกษตรกรจำนวน 2,350 ราย มีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 5,721 ไร่ ปริมาณผลผลิตปี 2565 จำนวน 7,522 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นทุเรียนภูเขาไฟมีการปลูกในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ และ อ.ศรีรัตนะ ซึ่งอัตลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนั้น เนื้อทุเรียนกรอบนอก นุ่มใน หอมละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน เส้นใยละเอียด รสชาติมันค่อนข้างหวาน การปลูกที่ได้มาตรฐาน GAP และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ทำให้ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วน “กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ” มีลักษณะโดดเด่น คือรสขมน้อย ความหวานมาก มีบอดี้กำลังดี คาเฟอีนสูง และมีกลิ่นรสผลไม้เด่นชัด เป็นผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การผลิตได้มาตรฐาน GAP และ GMP ซึ่งปัจจุบันทั่วจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่เพาะปลูก 360 ไร่ เกษตรกรจำนวน 400 ราย

สำหรับ “เนื้อโคขุน” ได้ผ่านการเลี้ยงด้วยระบบฟาร์มป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือระบบ GFM โดยศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อ 564,259 ตัว มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเกษตรกร 100,646 ครัวเรือน ทำให้ทางจังหวัดมีการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร มีระบบการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ได้โคเนื้อแดงที่มีเนื้อนุ่ม เนื้อโคขุนมีไขมันแทรกกำลังดี

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ชื่นชมผลผลิตของเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง และได้ร่วมชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ และผลภัณฑ์จากเนื้อโคขุน รวมทั้งเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมในเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและของดีศรีสะเกษในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ภายในจังหวัดศรีสะเกษ จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประมาณ 80 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร 30 ล้านบาท และภาคการท่องเที่ยวและบริการ 50 ล้านบาท

หากผู้สนใจไม่สะดวกเดินทางไปที่งานก็สามารถสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ นอกจากการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อแล้ว ในงานนี้จะมีการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปที่ได้จากโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุน อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าด้านการเกษตร หอมแดง กาแฟโรบัสต้า โคขุนและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย