หนองคาย เล็งร่อนหนังสือ จี้ลาวเปิด 3 จุดผ่อนปรนไทย-ลาว กระตุ้นเศรษฐกิจ

หนองคายเล็งร่อนหนังสือจี้ลาวเปิด 3 จุดผ่อนปรนไทย-ลาว “บ้านม่วง-บ้านหม้อ-โพนพิสัย” หลังโควิดคลี่คลาย กระตุ้นเศรษฐกิจ เผยที่ผ่านมาลาวเปิดให้จุดเดียว “บ้านเปงจาน”

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (20 มิ.ย. 65) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว 2 แห่ง ได้แก่

บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเปงจาง หรือตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย และจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว เทศบาลตำบลโพนพิสัย หรือตลาดจุดผ่อนปรนไทย-ลาวเทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Advertisement

โดยจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว บ้านเปงจาน อยู่ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาด แขวงบลิคำไซ สปป.ลาว ถือเป็นจุดผ่อนปรน เพียงแห่งเดียวที่เปิดให้มีการเข้า-ออก และค้าขายได้ตามปกติ หลังจากที่มีการปิดชั่วคราวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเริ่มเปิดตามปกติตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 65 ที่ผ่านมา โดยใน 1 สัปดาห์จะเปิด 3 วัน คือทุกวันพุธ, วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ถือเป็นวันที่ตลาดมีความคึกคักมากที่สุด

สินค้าที่มีการซื้อ-ขายกันที่ตลาดจุดผ่อนปรนแห่งนี้ คือสินค้าอุปโภค-บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพร และเครื่องจักรสาน เป็นต้น มีมูลค่าสินค้านำเข้าจาก สปป.ลาว มาไทย ประมาณ 200,000 – 250,000 บาท/เดือน และมีมูลค่าสินส่งออกจากไทยไป สปป.ลาว ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท/เดือน

Advertisement

นอกจากนี้ ได้ลงตรวจความพร้อมในพื้นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว เทศบาลตำบลโพนพิสัย หรือตลาดจุดผ่อนปรนไทย-ลาวเทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งได้รับรายงานว่าได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดตามปกติในทุกด้าน รอเพียงความพร้อมของฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวเท่านั้น

ทั้งนี้จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว เทศบาลตำบลโพนพิสัย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2548 มีการเปิดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือทุกวันอังคาร และวันเสาร์ ก่อนที่จะมีการปิดชั่วคราวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นจุดผ่อนปรนที่มีการค้าขายคึกคักเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจังหวัดหนองคาย ได้มีหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว ทั้ง 4 แห่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายไปยัง สปป.ลาว หลายครั้ง มีเพียงจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว บ้านเปงจาน อยู่ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาด แขวงบลิคำไซ สปป.ลาว เพียงแห่งเดียวที่เปิดให้มีการเข้า-ออก

Advertisement

ส่วนจุดผ่อนปรนอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุดผ่อนปรนบ้านม่วง อำเภอสังคม ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านโคกแฮ่ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ 2. จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านหนองดา เมืองสีโคตตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์

และ 3. จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว เทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ยังรอคำตอบจากทางนครหลวงเวียงจันทน์ ดังนั้น หลังจากมีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมครบทุกแห่ง จังหวัดหนองคายจะมีหนังสือแจ้งความจำนงส่งไปยัง สปป.ลาวอีกครั้ง