สสจ.ภูเก็ตเผยยอด ATK สูงขึ้น ให้ระวัง ก.ค.นี้ที่จะผ่อนคลายทุกอย่าง

ภูเก็ต

สสจ.ภูเก็ต เผยโควิดภูเก็ต ยอด ATK สูงขึ้น ให้ระวังเดือน ก.ค.นี้ ที่จะผ่อนคลายทุกอย่าง แนะสวมหน้ากากอนามัยในที่อากาศไม่ถ่ายเท-แออัด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย ผลตรวจ ATK อำเภอเมือง 799 ราย พบ 285 ราย อ.กะทู้ 44 ราย พบ 9 ราย มีผู้ติดเชื้อที่ครบกำหนดกลับบ้าน 15 ราย

ยอดตรวจ ATK ค่อนข้างจะเพิ่มสูงขึ้น กรณีผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียว ออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้อย่างน้อย 10 วัน ทางการแพทย์ยังให้ใช้ 7+3 หมายความว่า ถ้าจำเป็นต้องนอน รพ. 7 วัน อีก 3 วันกลับบ้านได้ ใช้ชีวิตปกติแต่ให้แยกตัว ใส่หน้ากากอนามัยตลอด แต่ถ้ารักษาตัวอยู่ที่บ้าน อาจจะแยกกักตัว 5 วัน และใส่หน้ากากอนามัยไว้ แต่ในช่วง 4-5 วันแรกให้เข้มข้นในการแยกกักตัว

“ในส่วนผู้ติดเชื้อที่มีอาการปอดบวม หรืออาการรุนแรงลดน้อยลง แต่การป้องกันเรื่องยูนิเวอร์แซลพรีเวนชั่น และยูนิเวอร์แซลวัคซีน ยังมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อไปในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือที่ชุมชนคนจำนวนมาก

จากการสำรวจคนไทยให้ความร่วมมือมากในการสวมหน้ากากอนามัย ไม่เหมือนทางยุโรป ต้องระมัดระวังยิ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ที่จะมีการผ่อนคลายทุกอย่าง”