สระแก้วสั่งด่วนทุกรพ. รับมือคนติด “ฝีดาษวานร” หลบหนีมาพรมแดนคลองลึก

ชายไนจีเรีย ฝีดาษลิง

สาธารณสุขสระแก้วสั่งด่วนทุกโรงพยาบาล-สาธารณสุขในพื้นที่ทั่วจังหวัดรับมือภาวะฉุกเฉินกรณีกระแสข่าว”ชาวไนจีเรีย” ติด “ฝีดาษวานร” หลบหนีมาอยู่บริเวณพรมแดนคลองลึก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 รายงานข่าวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วแจ้งเช้าวันนี้(23ก.ค.65)ว่า กรณีเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.02 น.ที่มีข่าวชาวไนจีเรียติดฝีดาษวานรหลบหนีจากจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาอยู่บริเวณพรมแดนบ้านคลองลึก และเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ โดยผ่านช่องทางธรรมชาติ (แต่ปัจจุบันยังไม่มีรายงานยืนยัน)

นายประภาส ผูกดวง ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์คณะทำงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเกิดโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้โรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดเตรียมพร้อม และเฝ้าระวังโรคตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด

Advertisement

โรคฝีดาษวานร(Monkeypox)มีอาการ ไข้ ปวดศรีษะ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เจ็บคอ มีผื่นหรือตุ่มที่ผิวหนัง ลักษณะเป็นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ศรีษะ ลำตัว อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก แขน หรือขา บางตุ่มอาจเกิดขึ้นที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคฝีดาษวานร กรณีสัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ที่มีประวัติสัมผัสโดยตรงกับตุ่มผื่นของผู้ป่วย รวมทั้งเสื้อผ้า สิ่งของของผู้ป่วยให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองอย่างน้อย 21 วัน หากเริ่มมีอาการไข้ ไอ ตุ่มผื่นขึ้นให้รีบพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยรักษา รวมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้ป่วยสงสัยฯในสถานพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และเก็บตัวอย่างส่งตรวจฯ เพื่อยืนยัน

การสอบสวน และควบคุมโรค เน้นผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการแยกกัก หากพบผู้ป่วยยืนยันจำเป็นต้องได้รับการรักษา และแยกกักในโรงพยาบาล ห้องแยกโรค จนพ้นระยะปลอดการแพร่โรค Universal Prevention เน้นการล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง

Advertisement

ฝีดาษวานร